Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Správy miestneho rozlasu

Obecný úrad vyzýva obyvateľov, aby pri separovaní odpadu dbali na správne triedenie jednotlivých zložiek odpadu!
Vyseparovaný odpad sa zo zberného dvora odváža na ďalšie spracovanie a recykláciu a preto je veľmi dôležité správne triedenie jednotlivých zložiek odpadu.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste do vriec s papierom nevkladali znečistený papierový odpad. Noviny, časopisy, letáky a kartóny vykladali len zviazané!

PET fľaše triedili zvlášť od ostatného plastového odpadu, fľaše a ostatné plastové obaly vykladajte vyprázdnené a očistené!

Zberný dvor nie je skládka komunálneho odpadu, komunálny odpad patrí do odpadových nádob a preto vrecia so zmiešaným odpadom nebudú pri zbere separovaného odpadu odvezené!

Vyradené elektrospotrebiče a pneumatiky je potrebné doniesť na zberný dvor!

Vývoz DSO a BRO na dočasnú skládku je potrebné nahlásiť počas pracovnej doby obecnému úradu.

V sobotu bude dočasná skládka otvorená v čase od 8.oo do 13.oo hod.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme .

Výsledky volieb predsedu a zastupiteľstva NSK v obci Tekovské Lužany

Výsledky volieb NSK v obci Tekovské Lužany

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch