Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Cirkvi, náboženské spoločnosti

 

V Tekovských Lužanoch sú prítomné nasledovné cirkvi:

Rímskokatolícka cirkev - podiel veriacich z celkového počtu obyvateľov: 41,8%

Reformovaná kresťanská cirkev - zastúpenie: 15,7%

Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 10,1%

Bratská jednota baptistov: 2,6%.

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: cca 2,2%

K poslednému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov (rok 2001) bolo bez vyznania 22,1% a neudalo vyznanie 5,5% obyvateľov obce.

 

Rímskokatolícka cirkev - cirkevný zbor Tekovské Lužany

Duchovný: Zoltán Fóthy

Adresa: Rímskokatolícky farský úrad

Ul. SNP 38

935 41, Tekovské Lužany

Tel./Fax: 036/77 23 667

E-mail: tekovske.luzany@fara.sk

Web: www.fara.sk/tekovske_luzany

Skype: kosatka903

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - cirkevný zbor Tekovské Lužany

Duchovný: Pavel Kiss, dekan seniorátu Barš

Adresa: Reformovaný farský úrad

Ul. Tekovská 78

935 41, Tekovské Lužany

Tel./Fax: 036/77 23 526

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania - cirkevný zbor Tekovské Lužany

Duchovná: zbor je administrovaný z Plavých Vozokán

Adresa: Evanjelická cirkev - cirkevný zbor Tekovské Lužany

Ul. Poštová 98

935 41, Tekovské Lužany

Tel./Fax: 036/77 27 159 (farský úrad Plavé Vozokany)

 

Bratská jednota baptistov - cirkevný zbor Tekovské Lužany

Adresa: Ul. SNP č. 180

935 41, Tekovské Lužany

E-mail: tekovskeluzany@baptist.sk

Správca zboru: Ivan Tóth

Tel.: 0907/781 641

E-mail: ivoanka@zoznam.sk