Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VÝZVA PRE NAŠICH OBČANOV

Typ: ostatné | náš tip
Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

 

VÝZVA PRE NAŠICH OBČANOV – ESO 2021

Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 a potrvá do 31. marca 2021, t. j. 6 kalendárnych týždňov. Je plne elektronické, a uskutočňuje sa samosčítaním.

T.j. každý občan sa sčítava sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia.Všetky údaje, ktoré sa uvedú v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy .

Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osob - teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami.

Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní sa svojim starším príbuzným, ak ich o to požiadajú, alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním.

Koľko otázok treba vyplniť

Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky (i) a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc pri sčítaní

V prípade, že máte otázky ohľadne sčítania (napr. potrebujete technickú či metodickú pomoc pri samosčítaní), môžete kontaktovať Call centrum 02 /20924919  alebo  02 / 22 11 99 99 dostupné počas celej doby sčítania 7 dní v týždni,

od 8.00 h - 20.00 h, kde Vám bude zodpovedané na otázky, prípadne Vám  pomôžu so samosčítaním.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami budete mať ešte možnosť ( po uvoľnení súčasne platných pandemických opatrení) využiť službu asistovaného sčítania. Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva najskôr na obdobie od  1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. V obci budú zriadené kontaktné miesta  (obecný úrad a kancelária terénnej sociálnej práce) , kde obyvateľom so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Občan ktorý sa nevie osobne dostaviť na kontaktné miesto, (napr. z dôvodu imobility), budete môcť využiť v uvedenom období službu mobilného asistenta, ktorý navštívi  domácnosť občana.

Krátko zhrnuté :

Elektronické samosčítanie prebieha v období od 15.02.2021 do 31.03.2021.

Sčítanie pomocou asistentov na kontaktných miestach sa uskutoční v období od 01.04.2021 do 31.10.2021  ( pre osoby ktoré sa nevedia sčítať elektronicky, alebo pre osoby ktoré sú imobilné) .

Ochrana osobných údajov je priorita

Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.

Prečo je sčítanie potrebné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia , za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach.

 

 

 

 

 

Výsledky zo sčítania obyvateľov bytov a domov  prezentujú:

  • demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území;
  • informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre bytov a domov;
  • možnosť formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne;
  • údaje, ktoré slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí;
  • zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.
  • SODB poskytne dôležité informácie pre budovanie rôznych sietí - záchranných služieb, nemocníc,  škôl, centier voľného času, obchodov, kultúrnych ustanovizní, služieb.

 

 

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdete aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Ďakujeme našim občanom za zodpovedný prístup k splneniu si svojej zákonnej povinnosti.


Vytvorené: 19. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2021 10:35
Autor: Aneta Jančíková