Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018

Typ: ostatné
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje VÝZVU na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018.

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2016  Ikona súboru pdf (69.3 KB) o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje

VÝZVU

na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018.

Projekty musia byť realizované na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a zamerané na tieto problémové oblasti :

  1. pomoc a podpora rodinám v kríze (rodiny v rozvodovom konaní, dysfunkčné rodiny; rodiny, ktoré sa ocitli v krízových situáciách), prevencia vzniku finančnej negramotnosti v rodinách
  2. programy na prevenciu, odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych sociálnopatologických vplyvov (alkoholizmus, recidívy, vandalizmus, hazardné hry, drogy, domáce násilie a iné).

Projekty budú posúdené Komisiou sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK, ktorá ich odporučí Zastupiteľstvu NSK na schválenie.

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 8 400,- Eur.

Oprávnený žiadateľ (akreditovaný subjekt, fyzická osoba, právnická osoba, obec) predkladá na Odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ,,Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ prostredníctvom:

  • pošty,
  • kuriérom,
  • osobne do podateľne Úradu NSK vyplnením formuláru žiadosti

Formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (FO) Ikona súboru pdf (59.8 KB) alebo Ikona súboru doc (110.8 KB)
Formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (PO) Ikona súboru pdf (57.1 KB) alebo Ikona súboru doc (113.5 KB)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom je potrebné doručiť do podateľne Úradu NSK alebo elektronickou formou najneskôr do 31.01.2018 (neprihliada sa na pečiatku pošty).

Prípadné otázky spojené s prípravou projektov a podávaním žiadostí je možné konzultovať na Odbore sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na tel. čísle 037/6922954.


Vytvorené: 10. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 8. 2018 15:22
Autor: Ing. Margaréta Szabóová