Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie

Typ: ostatné | náš tip
Oznámenie o začatí stavebných prác

FibreNet s.r.o., Topoľnícka 186, 930 13 Trhová Hradská, 

oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia o umiestnení stavby "HDPE rúry Nitriansky kraj" pod číslom 72/2010-SÚ zo dňa 21.06.2010 a následne jeho predĺženia pod číslom 104/2013-SÚ zo dňa 15.07.2013, zahajuje stavebné práce líniovej stavby  (výkop, pokládka HDPE ráry a zákop) v termíne od 07.06.2017 na parcelách  3462/3,  3462/2,  3462/4,  3462/5,   3462/1,   3460, 3491,  3458/2, 3458/1,  3457, 3456/1, 3455, 2759/1, 2758, 2754/3, 2753, 2688/3, 2672, 2562/3, 2656, 2659, 2548/2, 2547/1, 2547/8, 2547/6, 2541/1, 2537/1, 2536/1, 2524, 2006/1, 2391, 2388,  2373   v k.ú. Tekovské Lužany.

Dotknutí užívatelia poľných parciel, resp. parciel v prípadede poškodenia úrody , budú oslovení za účelom doriešenia nárady za vzniknutú škdu, čo bude dohodnuté písomne , a to protokolom o skutočnej výmere vzniknutej škody.

V prípade otázok volajte na :

Ing. Katarína Cubjaková

0917 377 707

Ing. Eva Žanonyová

0917 373 735


Vytvorené: 25. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2017 23:31
Autor: Aneta Jančíková