Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2019

Typ: ostatné
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2019.

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2019.

Upozorňujeme vás, že

  • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu. Doplnenie žiadosti nie je možné.
  • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. (pdf, 1 MB) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné informácie

 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2019

 Upozornenie: zoznam príloh k žiadosti je uvedený na úvodnej stránke, vo Výzve a v Informácii pre žiadateľa. 

 

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

Aktualizované 5. 11. 2018 / odbor dotácií

Posledná aktualizácia: 05.11.2018 / OPR

 


Vytvorené: 4. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2018 10:06
Autor: Ing. Margaréta Szabóová