Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 96x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 883x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 456x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 515x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 448x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 525x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 403x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 431x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 414x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 398x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 417x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 389x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 384x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 433x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 404x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 499x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 409x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 833x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 389x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 401x

Stránka