Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 134x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 1006x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 499x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 570x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 497x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 589x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 442x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 476x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 458x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 445x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 450x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 421x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 412x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 464x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 436x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 532x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 447x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 992x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 425x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 446x

Stránka