Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 119x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 946x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 483x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 553x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 478x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 551x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 424x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 460x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 445x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 427x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 437x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 409x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 398x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 447x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 425x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 515x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 434x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 919x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 410x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 429x

Stránka