Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Tekovské Lužany

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Tekovské Lužany

 

Prijímateľ:
Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany

Celkové oprávnené výdavky: 704 472,00 Eur
Výška poskytnutého príspevku: 669 224,65 Eur
Plánované začatie a ukončenie projektu: 03/2011 – 31.12.2011

Stručný opis projektu:
Projekt má za cieľ riešiť existujúcu situáciu v obci, ktorou je neefektívne/nedostatočné členenie a využívanie centrálnej zóny obce, ktoré po realizácii navrhnutých činností bude poskytovať množstvo možností na relax, ale aj aktívny oddych a pre rodiny  deťmi možnosť príjemného strávenia času na detskom ihrisku. Okrem toho bude centrálne námestie zabezpečovať informovanie obyvateľov a návštevníkov obce o aktuálnom dianí v obci, kultúrnych a spoločenských podujatiach.

 

Nové multifunkčné športové ihrisko, detské ihrisko, húpačky, šmýkačky či pieskovisko budú lákať návštevníkov obce a rodiny s deťmi na príjemné a aktívne strávenie voľného času. Na mládež a odvážlivcov bude na námestí čakať U rampa, kde si môžu otestovať svoje schopnosti, zručnosti a kreácie. Pre ostatných, ktorí si chcú v príjemnom prostredí posedieť, porozprávať sa, je pripravená a účelne upravená ďalšia časť námestia (1102,01 m2) – lavičky a zeleň poskytnú obyvateľom to pravé miesto na oddych a stretávanie sa. Najnovšie informácie o obci, živote v obci, dôležité oznamy a informácie o kultúrnych podujatiach budú zabezpečovať 4 informačné panely umiestnené na námestí. Vybudované lávky (3 ks) budú premosťovať potok Lužianka, ktorý tečie cez námestie a budú nadväzovať na línie peších trás centrálnej zóny obce z oboch brehov. Zrekonštruované námestie je doplnené o verejné osvetlenie (28 ks svietidiel) a parkovacie plochy (14 miest, z toho 1 pre handicapovaných) a zrekonštruované autobusové zastávky (3 ks). Bezpečnosť chodcov zabezpečujú zrekonštruované a novovybudované chodníky v celkovej dĺžke 775,9 m. Celkovo bude spevnených 1286,9 m2 plôch určených na zhromažďovanie občanov.


Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
„Investícia do Vašej budúcnosti.
Európsky fond regionálneho rozvoja

europ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch