Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch

Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch

 

Názov prijímateľa:   Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Názov projektu:   Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch

Názov Operačného programu: Regionálny operačný program

Miesto realizácie projektu:  Komenského č. 37, 935 41 Tekovské Lužany, okres Levice, Nitriansky kraj,  Slovenská republika
 

Trvanie projektu:   05/2010 – 07/2012

Výška nenávratného finančného príspevku: 549 768,45 Eur

Kontaktné údaje: 

telefón: 036/772 35 01  
e-mail: luzany@nextra.sk
web: www.tekovskeluzany.sk

Ciele projektu:
Cieľ projektu
Zvýšenie úrovne, kvality a dostupnosti vzdelávania na porovnateľnú úroveň s európskym štandardom zlepšením infraštruktúry školského zariadenia v Tekovských Lužanoch.

Špecifické ciele projektu
- odstránenie havarijného stavu a energetickej náročnosti školských pavilónov zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou okien a dverí,
- zabezpečenie bezbariérového prístupu do školských pavilónov, k sociálnym zariadeniam a pohybu v rámci pavilónov.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti.“

europ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch