Navigácia

Výber jazyka

Obsah

70 rokov po výmene obyvateľstva

Projekt medzinárodnej spolupráce financovaný Európskou komisiou v rámci programu Európa pre občanov

Identifier: 602010-CITIZ-1-2018-1-SK-CITIZ-TT
Title: 70 rokov po výmene obyvateľstva
epo

Projekt  “70 rokov po výmene obyvateľstva” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 2 176 občanov, z ktorých 60 pochádzalo z mesta Kondoros (Maďarsko), 20 z mesta Bátaszék (Maďarsko), 6 z Ditrau (Rumunsko), 8 z mesta Besigheim (Nemecko), 12 z mesta Hanhofen (Nemecko) a 70 priamo zapojených z obce Tekovské Lužany (Slovensko), 2000 nepriamo zapojených z obce Tekovské Lužany a jeho okolia (Slovensko, organizátor).

Miesto a dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Tekovské Lužany (Slovensko) od 22/08/2018 do 26/08/2018

Stručný opis:

Dňa 22/08/2018 účastníci stretnutia sa venovali spoznávaniu obce Tekovské Lužany, spoznávaniu programu stretnutia a pripravili výstavu.

Dňa 23/08/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu zvykov a tradícií rôznych národov, (gastronomických a z každodenného života), uskutočnil sa workshop a diskusia o prelínaní rôznych kultúr

Dňa 24/08/2018 sa uskutočnilo oficiálne rokovanie partnerských samospráv a posilnenie partnerstva s Kondorošom, prezentácia knihy venovanej presídleniu obyvateľov v rokoch 1947 - 48 do Tekovských Lužian spojená s prednáškou. Súčasťou programu boli aj prednášky o výmene obyvateľov v r.1947- 48, analýza vplyvu rôznych foriem migrácie obyvateľov, osobné spomínania.

Dňa 25/08/2018 sa účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spomínanie historických udalostí spomienkovými  aktmi, následne sa uskutočnilo stretnutie národných kultúr partnerských miest  

Dňa 26/08/2018 sa účastnícia zamerali na starostlivosť o pamiatku hrdinov, budovanie tolerancie medzi národmi a na plánovanie spoločných projektov.

 

 
70 rokov po výmene obyvateľstva 1   70 rokov po výmene obyvateľstva 1 70 rokov po výmene obyvateľstva 1