Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zberný dvor - informácie


Spoločnosť VIALLE Levice oznamuje verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Tekovské Lužany bude uskutočňovať každý druhý štvrtok od 7:00 hod.

etikett

Vyseparované zložky  v plastových vreciach budú odvážané podľa nasledovného harmonogramu ulíc:

  1. utorok v mesiaci

SNP, Hulvinská, Obrancov mieru

  1. utorok v mesiaci

Poštová, Družstevná, Lužianska, Tekovská

  1. utorok v mesiaci

Zálagoš, J.A.Komenského, Nádražie, Topoľská, Záhradná, Partizánska, Dunajská

  1. utorok v mesiaci

Hronská, Dukelská, Revolučná, Proletárska, Osloboditeľov, 1.mája, Sokolská, Cintorínska

Zber papiera je vykonávaný počas prevádzkových hodín Zberného dvora.

V prípade nahromadenia väčšieho množstva je možné vyseparovaný odpad doniesť osobne do prevádzky zberného dvora.

O ďalších zložkách separovaného odpadu, ktorý bude spracovávaný na zbernom dvore Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovaného zberu!

 

 

Harmonogram ďalších zberových aktivít

V najbližších dňoch umiestnime k verejným budovám nové farebne rozlíšené zberné nádoby na zber separovaných zložiek odpadu SKLO, PAPIER, PLASTY, ktoré budeme odvážať každý utorok.

Ďakujeme, že sa podieľate na triedení odpadu, znižujete tým náklady na odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu!

Triedením spoločne prispievame k znižovaniu nákladov na odpady.

Ďakujeme, že separujete!