Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prevádzková doba zberného dvora

 

Zberný dvor Tekovské Lužany

Prevádzková doba pre verejnosť

 

Pondelok    8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Utorok        8:00 - 12.00     13:00 - 16.00  

Streda         8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Štvrtok       8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Piatok          8:00 – 12:00

Prestávka na obed od 12:00 -13:00 hod.

 

 

 

Prevádzkovateľ: Obec Tekovské Lužany

Zodpovedný pracovník: Zoltán Szilvás, tel.: 036 / 77 20 170

 

Zber triedeného odpadu sa riadi prevádzkovým poriadkom zberného dvora.

Rešpektujte prosím pokyny zodpovedného pracovníka.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovaného zberu.