Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Školstvo

Materská škola Tekovské Lužany

 

Základné informácie

Adresa:

Ulica osloboditeľov č. 36, 935 41, Tekovské Lužany

 

Kontakt:

Tel.: 036/77235 92
E-mail: ms.tekluzany@centrum.sk

Web: http://www.mstekluzany.wbl.sk/


Riaditeľka MŠ: Gizela Pondelová

Zriaďovateľ: Obec Tekovské Lužany


Rada školy:

Rita Mervová - predseda RŠ, člen RŠ z pedagogických zamestnancov
Zita Spoločníková - člen RŠ z pedagogických zamestnancov
Alexander Szalai - člen RŠ z nepedagogických zanestnancov
Žaneta Maródiová - člen RŠ, zástupca rodičov
PaedDr. Andrea Zeleňanská - člen RŠ, zástupca rodičov
Šárka Fielisová - člen RŠ, zástupca rodičov
Gábor Maródi - poslanec obecného zastupiteľstva
Zoltán Kiss - poslanec obecného zastupiteľstva  
Serena Gogová - člen 
Mgr. Žaneta Nagyová - člen RŠ, zástupca organizácie spolupodieľajúcej sa na výchove a vzdelávaní

 

Rodičovské združenie:
Katarína Baranyaiová - predseda RZ
Petra Kostelníková - tajomník RZ
Marta Kucmerová - pokladník RZ