Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ak sa niečo stane ...

jeseň života

 

 

  • Neodkladne zavolajte políciu na číslo 158 a snažte sa prekonať čo najrýchlejšie prvý šok.
  • Pri kontakte s políciou zachovajte kľud a poskyt­nite tieto informácie: vaše meno a telefónne čís­lo, presnú adresu, popíšte udalosť.
  • Až do príchodu policajtov nechajte všetko tak, ako ste našli. V žiadnom prípade nič neprekla­dajte, neupratujte a nechytajte zbytočne do rúk. Týmito činnosťami by ste mohli zničiť stopy, ktoré tu páchateľ' zanechal.
  •  Kým príde polícia, sústreďte sa a snažte si spo­menúť, čo všetko zlodeji zobrali a pokúste sa zapamätať si čo najviac údajov o páchateľovi (pohlavie, vek, výška, fyzické zvláštnosti, oble­čenie a pod.).
  • Pripravte si zoznam ukradnutých vecí pre potre­by polície.

 

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

POLÍCIA

158

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

MESTSKÁ POLÍCIA

159

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

150

BLÍZKA OSOBA

 

MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO