Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ako sa správať v cestnej premávke

jeseň

  • V cestnej premávke buďte pozorní. Pri prechád­zaní cez cestu využívajte pokiaľ možno priecho­dy pre chodcov so svetelnou signalizáciou.
  • V prostriedkoch verejnej dopravy pri nastupova­ní a vystupovaní využívajte dvere pri vodičovi.
  • V zmysle zákona ste pri zníženej viditeľnosti povinní nosiť na oblečení prvky z reflexného materiálu.
  • Pre jazdu na bicykli sa rozhodnite po zvážení svojho aktuálneho zdravotného stavu. Jazdu na bicykli prispôsobte hustote premávky a momen­tálnym podmienkam na ceste.
  • Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, nepod­ceňujte povinnú výbavu vášho bicykla a povin­nosť nosiť ochrannú prilbu mimo obce. Dbajte predovšetkým na funkciu bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený a nezabudnite, že za zníženej  viditeľnosti máte povinnosť mať aspoň dva reflexné prvky.
  • Nepoužívajte bicykel na prepravu nadmerných, neforemných a ťažkých nákladov.
  • Nesadajte si za volant auta, pokiaľ sa necítite dobre. Riadenie radšej odložte na dobu, keď' budete v lepšej kondícií.
  • Pokiaľ' nemusíte, nejazdite so svojím autom v dopravných špičkách.
  • Nezabúdajte na pravidelné zdravotné prehliadky, ktoré zákon prikazuje vodičom od veku 65 rokov a ktoré potvrdia vašu spôsobilosť na vedenie mo­torového vozidla.
  • Nezabudnite zamykať svoj automobil. Dávajte si pozor najmä na parkoviskách alebo garážach. Parkujte blízko vchodu alebo strážnika.

 

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

POLÍCIA

158

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

MESTSKÁ POLÍCIA

159

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

150

BLÍZKA OSOBA

 

MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO