Navigácia

Výber jazyka

Obsah

  1.  

Ako si zabezpečiť majetok

jeseň

 

  • Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná, nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. A to aj v čase vašej krátkej neprítomnosti.
  •     Neschovávajte kl'úče v poštových schránkach, v kvetináčoch alebo pod rohožkou. Namiesto toho si nechajte rezervný kl'úč u dôveryhodného suseda alebo priatel'a.
  •     Nikdy neotvárajte dvere, pokiaľ sa nepresvedčíte, kto je za nimi.
  •    Odporúčame namontovať si na dvere panoramatické kukátko a poistnú retiazku.
  •    Neznámych l'udí nepúšťajte nikdy do bytu.
  • Ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte namonto­vanie domáceho alarmu, ktorý poskytuje núdzo­vé zabezpečenie proti krádeži a požiaru.
  • Počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti (napr. návšteva príbuzných) požiadajte príbuzných, dôveryhodných susedov alebo známych, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu. Ne­zaťahujte okná bytu roletami - dávate tým na ve­domie, že nie ste doma.
  • Dbajte na dobrú viditel'nosť vstupu do domu. ZIodej vždy uprednostňuje „maskovaný" prístup kríkmi či stromami, pretože sa cíti byt' dobre krytý.
  • Pre prípad, že by vás vykradli, je vhodné mať vyfotografované cenné veci, spísané výrobné čísla a pod. Tieto informácie pomôžu polícii v pátraní a uľahčia vaše jednanie s poisťovňami pri likvidácii poistnej udalosti.

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

POLÍCIA

158

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

MESTSKÁ POLÍCIA

159

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

150

BLÍZKA OSOBA

 

MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO