Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecná polícia informuje

28.06.2018

Dnes v poludňajších hodinách došlo na križovatke ciest I/75 a II/588 (križovatka Tekovské Lužany, Málaš) k dopravnej nehode, pri ktorej sa zranil vodič motocykla z Maďarska. 44-ročný motocyklista z Maďarska pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky v ostrej pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim dodávkovým vozidlom. Namieste okrem policajtov a záchranárov zasahovali aj hasiči zo Želiezoviec. Motocyklista bol s ťažkými zraneniami prevezený do levickej nemocnice. Vodička dodávky sa pri nehode nezranila. Počas dokumentovania nehody bola cesta v oboch smeroch uzavretá. Dychová skúška na alkohol bola u obidvoch účastníkov negatívna.

12.6.2018

Dnes t.j. 12.06.2018 o 08:26 hod. bolo prijaté oznámenie o náleze nevybuchnutej munície, ktorá bola nájdená na ul. Dukelskej počas výkopových prác obecnej kanalizácie. Po príchode na miesto sme skonštatovali, že sa jedná pravdepodobne o ostrý nevybuchnutý delostrelecký granát ráže 155 mm z obdobia Druhej svetovej vojny. Výkopové práce museli byť prerušené, pričom o náleze vojnovej munície bol informovaný pyrotechnik z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorý sa na miesto dostavil a delostrelecký granát odniesol za účelom jeho zneškodnenia.

5.5.2018

Dňa 05.05.2018 vo večerných hodinách sme riešili v miestnom parku neprístojné správanie skupinky cigánskych detí, ktoré tam robili neporiadok a hrubo sa správali k ostatným. Následne bolo zistené, že traja z nich sú pod vplyvom alkoholu. Jeden z nich 12 ročný chlapec, ktorý je zverený do náhradnej osobnej starostlivosti obyvateľke, s ktorou nie je v žiadnom príbuzenskom pomere, nám nie je neznámy, pretože sa opakovane dopúšťa v obci priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu spáchaných formou hrubého správania, drobného ublíženia na zdraví, vyhrážania a pod. V jednom prípade bol podozrivý aj z trestného činu ublíženia na zdraví, kedy taktiež v parku počas obedňajšej prestávky napadol a zbil spolužiaka. Za požívanie alkoholických nápojov maloletými, resp. mladistvými boli zákonní zástupcovia riešení v zmysle zákona. Neporiadok, ktorý po sebe zanechali museli upratať.

 

 

Správy, prehľady, hlásenia obecnej polície

8S cieľom skvalitniť podmienky pre výkon služby bola vo februári 2009 obecná polícia Tekovské Lužany vybavená novým služobným motorovým vozidlom Škoda Octávia z dôvodu, že doteraz používané vozidlo Škoda Felícia dosiahlo vek 8 rokov, pričom malo najazdených 310.000 km, bolo opotrebované čiže náklady vynaložené na údržbu značne zaťažovali rozpočet obce.i_484423i_484427i_484429

Denník udalostí 2011

Denník udalostí OP.pdf

Správa OZ za rok 2008.pdf

Správa OZ za rok 2009.pdf

Správa OZ za rok 2010.pdf

Upozornenia, výzvy obecnej polície v Tekovských Lužanoch

 
   Dávame občanom do pozornosti platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany o podmienkach používania zábavnej pyrotechniky, v ktorom sa uvádza, že používanie zábavnej pyrotechniky je na území obce Tekovské Lužany zakázané s výnimkou dňa 31. decembra, kedy je to povolené v čase od 18:00 hod. do 03:00 hod. dňa 01. januára. Takéto porušenie uvedeného VZN môže byť posudzované ako priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý je možno uložiť v blokovom konaní pokutu až do výšky 1.000,- Sk.


   Často sa stáva, že občania sa vyhovárajú, že „nevedeli sme o tom“, pritom stále platí, že neznalosť neospravedlňuje. Reč je o zákaze fajčenia pod prístreškami čakární autobusovej dopravy, resp. v ich tesnej blízkosti / 4 m /, čo často porušuje hlavne mládež, ktorá sa o víkendoch zgrupuje pri takýchto prístreškoch. Samozrejme dospelí čakajúci cez týždeň na autobus za nimi nechcú zaostať. Podľa zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov je však takéto konanie priestupkom. Z uvedeného dôvodu preto chceme vyzvať občanov obce Tekovské Lužany, aby dodržiavali ustanovenie uvedeného zákona.