Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Nagysalló történelme

Az oldal szerkesztés alatt van...

 

Nagysalló és a hölvényi erdő - az 1849. április 19-i csata emlékhelye

Az 1848-49-es magyar szabadságharc egyik legjelentősebb ütközete 1849. április 19-én zajlott a magyar honvédek és a császári csapatok között Nagysalló mellett. A Klapka György tábornok által vezetett magyar nemzetőrök hősies helytállással, utcai harcokban arattak győzelmet a túlerőben lévő császári csapatok felett. 1876-ban a mintegy 1400 elesett honvéd emlékére és a kivívott győzelem feletti tiszteletadás jelképeként emlékművet állítottak a falu központjában.

csata festmény

 

A nagysallói emlékoszlop (Bars vármegye monográfiája).

A vármegye történetének kegyeletes mozzanatához értünk. Említettük, hogy már az 1861. évben mozgalom indult a vármegyében, hogy a kegyelet emeljen oszlopot annak a dicsőséges nagy nap emlékének, melyen az 1848/49-iki szabadságharcz napja a legdicsőségesebben ragyogott, mert az 1849. év április 19-én kiküzdött diadal napján a magyar szabadság ügye tetőpontján állott.

A rendszeres gyűjtéshez gr. Migazzi Vilmos főispán idejében fogtak, ki a szobor-bizottság elnöke volt és elnöke maradt akkor is, midőn főispán lenni megszünt. Az ő szívós kitartása, a hazafias ügyhöz méltó lelkesedése, de a saját áldozatkészsége is megszerezték a sikert. Az emléket az 1876. év június 5-én adták át fényes ünnepély során a hazafias kegyeletnek. A szabadságharcz ezen kimagasló haditettét, melyben a győzelem babérának legszebb ága a barsi zászlóaljnak jutott, a város legemelkedettebb pontján, mauthauzeni gránitból készült, 9 1/2 méter magas obeliszk hirdeti, melynek csúcsát bronzkoszorú öleli körül.

Az emlék felirata a következő:

Az 1849 april 19-én
Vívott nagy-sallói
Győzelmes csata
És az abban elvérzett
Vitéz honvédek
Emlékére.
Barsmegye közönsége.
1876 april 19.

Kedves epizód fűződik a szobor leleplezésének ünnepéhez. Migazzi Vilmos gróf, mint a szoborbizottság elnöke, személyesen hívta meg az ország notabilitásait a leleplezés ünnepélyére. Személyesen járt Szende Bélánál is, ki akkor az ország honvédelemügyi minisztere volt. Élénk beszélgetés fejlődött ki közöttük és Szende lelkesedéssel újította fel a sallói diadalhoz fűződő emlékeit. "Gyönyörű nap volt ez, - szól a miniszter - ott voltam, abban a támadásban vettem részt, melyet az erdő ellen intéztünk, melyet az osztrák ugyancsak makacsul védelmezett. - A hölvényi erdő az, - vág közbe Migazzi - melyet a vadász-zászlóalj tartott megszállva. - Hogyan, - kérdi a miniszter - hát te is ott voltál? - Igen - feleli Migazzi - ott voltam, az - erdőben". - Szende magához ölelte vendégét.

 

A hölvényi harangtorony története

Vida János tanító javaslatára 1930-ban felépüllt a harangláb, melyben a 135kg súlyú „Béke" nevet viselő harang kapott helyet, 1914-18-as háború hősi haloltainak az emlékére. A harang szentelés 1930 november 22-én volt, melyet a hirtelen kitört vihar és jégeső miatt abba kellelt hagyni, s csak egy hét múlva, november 30-án lett megtartva a sallói templomban. A haranggal egyszerre szentelték fel az elesett hősök emléktábláját is, amely a harangláb jobb oldali falára van felerősitve. A táblát Pólya János és neje Oroszi Erzsébet helyeztették oda saját költségükön, az I. világháborúban elesett egyetlen fiuk, Jónás emlékére.

KÉPBEN mobiltelefonos applikáció

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Képek a község életéből