Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Kultminor - Kisebbségi kulturális alap

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 4. decembra 2019.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 4. decembra 2019.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti. V prípade maďarskej menšiny ide o všetky programy a podprogramy okrem neprofesionálneho a profesionálneho umenia.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre všetky ostatné národnostné menšiny bude zverejnená v polovici novembra.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla – národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada sa uzniesla na podpore aktivít v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Nové Zámky a príprav na sčítanie obyvateľstva v roku 2021 (ide najmä o spoločenské kampane, výskum, vzdelávacie aktivity). Odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny podporia prioritne aktivity spojené so 120. výročím narodenia maďarského spisovateľa Sándora Máraiho a 100. výročím úmrtia maďarského maliara Pála Szinyei Merseho. Odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny majú prioritu podporovať projekty zamerané na tému Rómovia ako súčasť Slovenska (aktivity zobrazujúce a prezentujúce Rómov ako súčasť Slovenskej republiky) a Rok Eleny Lackovej (aktivity spojené so 100. výročím narodenia spisovateľky Eleny Lackovej). Prioritou odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny je podpora aktivít zameraných na budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a umelkýň a rómskych akademikov a akademičiek a priorizovanou cieľovou skupinou bude skupina detí a mládeže vo veku do 25 rokov.

Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B vydala odporúčania na rok 2020, ktoré nájdete na webovom sídle fondu v časti Metodické usmernenia.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2020 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Výzva č. 1/2020
Dátum vloženia: 5. 11. 2019 14:33
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 11. 2019 14:34
Autor: Ing. Margaréta Szabóová

KÉPBEN mobiltelefonos applikáció

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Képek a község életéből