Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2018

Dodatok č. 1

37/2018/1

206 944,80 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tekovské Lužany

10.09.2018

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/083

36/2017/3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tekovské Lužany

10.09.2018

Mandátna zmluva

36/2018

1 300,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

10.09.2018

Dodatok č. 2

1/2018/2

12 209 999,00 EUR

Metrostav, a.s.

Obec Tekovské Lužany

04.09.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

59/2016/1

1 200,00 EUR

Drevoprojekt Komárno, s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

03.09.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

35/2018

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

03.09.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

34/2018

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

03.09.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

33/2018

16,78 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

31.08.2018

zmluva o zabezpečení strážnej služby

32/2018

312,00 EUR

SECURITY GUARD - SK, s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

27.08.2018

Dohoda č. 18/15/52A/91

31/2018

Neuvedené

ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53

Obec Tekovské Lužany

21.08.2018

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

30/2018

Neuvedené

PREVAX s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

09.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

28/2018

650,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

09.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27/2018

930,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

31.07.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

26/2018

230,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

09.07.2018

Dodatok č. 2

6/2016/2

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Tekovské Lužany

02.07.2018

Zmluva č. 273/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

25/2018

1 500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Obec Tekovské Lužany

26.06.2018

Zamestnávateľská zmluva

24/2018

Neuvedené

NN-Tatry Sympatia,d.d.s., a.s.

Obec Tekovské Lužany

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

37/2018

206 944,80 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tekovské Lužany

18.06.2018

Dodatok č. 1

1/2018/1

12 209 999,00 EUR

Metrostav, a.s.

Obec Tekovské Lužany

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K826-221-10

23/2018

350 173,68 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Tekovské Lužany

08.06.2018

Zmluva o bežnom účet

22/2018

Neuvedené

Obec Tekovské Lužany

Československá obchodná banka a.s.

07.06.2018

Zmluva o účelovom úvere č. 0524/18/07720

21/2018

2 700 000,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

Československá obchodná banka a.s.

07.06.2018

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0525/18/07720

20/2018

37 000,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

Československá obchodná banka a.s.

07.06.2018

Zmluva o účelovom úvere č.0523/18/07720

19/2018

625 459,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

Československá obchodná banka a.s.

29.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

18/2018

1 000,00 EUR

SRRZ-RZ pri Základnej škole

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: