Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

13/2019

Neuvedené

Twinlogy s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

23.04.2019

Výpožičná zmluva č. TMLV-1/2019-003

16/2019

Neuvedené

Tekovské múzeum v Leviciach

Obec Tekovské Lužany

12.04.2019

Zámenná zmluva

11/2019

970,00 EUR

Lea Arvayová

Obec Tekovské Lužany

11.04.2019

Mandátna zmluva

12/2019

1 700,00 EUR

Lužianska servisná spoločnosť s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

09.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

10/2019

230,00 EUR

EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

28.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnotení odpadu

56/2018/1

Neuvedené

GBS Group s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

25.03.2019

Dohoda č. 19/15/50j/22

9/2019

10 105,02 EUR

ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53

Obec Tekovské Lužany

21.03.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2019

208,30 EUR

Súkromné centrum voľného času Talentum

Obec Tekovské Lužany

11.03.2019

Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu

7/2019

Neuvedené

ELEKOS

Obec Tekovské Lužany

11.03.2019

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

6/2019

Neuvedené

ELEKOS

Obec Tekovské Lužany

28.02.2019

Kúpna zmluva

5/2019

390,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

Jolana Kissimonyiová

08.02.2019

Zmluva o dielo

3/2019

83 004,06 EUR

KANGO, spol. s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

30.01.2019

mandátna zmluva

4/2019

4 500,00 EUR

Alexander Ješko

Obec Tekovské Lužany

29.01.2019

Zmluva č. 1/CVČ/2018

2/2019

Neuvedené

Talentum NZ n.o.

Obec Tekovské Lužany

25.01.2019

Dodatok č. 1

55/2018/1

16 810,13 EUR

CAMPOS SK s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

21.01.2019

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

1/2019

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)

Obec Tekovské Lužany

31.12.2018

Kúpna zmluva

63/2018

3 720,00 EUR

Ing. Tamás Szalai

Obec Tekovské Lužany

31.12.2018

Dohoda o zmene zmluvy o službách č. 1/2016

62/2018

Neuvedené

e-dotácie s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

21.12.2018

Zmluva

31/2015/2

500,00 EUR

Bonario, s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

18.12.2018

Zmluva o spolupráci

61/2018

Neuvedené

Univerzita Konštantína Filozofa

Obec Tekovské Lužany

13.12.2018

Rámcová kúpna zmluva 310317/2018

60/2018

Neuvedené

General Plastic, a.s.

Obec Tekovské Lužany

11.12.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

58/2018

Neuvedené

DOXX stravné lístky, spol.,s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Tekovské Lužany

05.12.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

57/2018

5 000,00 EUR

Ing. Jozef Adamovič, zodpovedný audítor

Obec Tekovské Lužany

28.11.2018

Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu

56/2018

95,00 EUR

GBS Group s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

20.11.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

36/2017/4

320 601,57 EUR

Obec Tekovské Lužany

Ministerstvo životného prostredia SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: