Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3/2019-Š

22/2019

800,00 EUR

SRRZ-RZ pri Základnej škole

Obec Tekovské Lužany

16.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2/2019-K

21/2019

1 000,00 EUR

Csemadok-Základná organizácia Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

16.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 5/2019/K

20/2019

1 400,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

16.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 6/2019/K

19/2019

1 000,00 EUR

Bratská jednota baptistov

Obec Tekovské Lužany

16.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 7/2019/K

18/2019

700,00 EUR

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Tekovských Lužanoch

Obec Tekovské Lužany

16.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2/2019-Š

17/2019

9 300,00 EUR

TJ Družstevník Tek. Lužany

Obec Tekovské Lužany

09.05.2019

Zmluva č. 39 679

15/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 83103 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

02.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

14/2019

Neuvedené

Twinlogy s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

02.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

13/2019

Neuvedené

Twinlogy s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

23.04.2019

Výpožičná zmluva č. TMLV-1/2019-003

16/2019

Neuvedené

Tekovské múzeum v Leviciach

Obec Tekovské Lužany

12.04.2019

Zámenná zmluva

11/2019

970,00 EUR

Lea Arvayová

Obec Tekovské Lužany

11.04.2019

Mandátna zmluva

12/2019

1 700,00 EUR

Lužianska servisná spoločnosť s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

09.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

10/2019

230,00 EUR

EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

28.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnotení odpadu

56/2018/1

Neuvedené

GBS Group s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

25.03.2019

Dohoda č. 19/15/50j/22

9/2019

10 105,02 EUR

ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53

Obec Tekovské Lužany

21.03.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2019

208,30 EUR

Súkromné centrum voľného času Talentum

Obec Tekovské Lužany

11.03.2019

Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu

7/2019

Neuvedené

ELEKOS

Obec Tekovské Lužany

11.03.2019

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

6/2019

Neuvedené

ELEKOS

Obec Tekovské Lužany

28.02.2019

Kúpna zmluva

5/2019

390,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

Jolana Kissimonyiová

08.02.2019

Zmluva o dielo

3/2019

83 004,06 EUR

KANGO, spol. s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

30.01.2019

mandátna zmluva

4/2019

4 500,00 EUR

Alexander Ješko

Obec Tekovské Lužany

29.01.2019

Zmluva č. 1/CVČ/2018

2/2019

Neuvedené

Talentum NZ n.o.

Obec Tekovské Lužany

25.01.2019

Dodatok č. 1

55/2018/1

16 810,13 EUR

CAMPOS SK s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

21.01.2019

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

1/2019

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)

Obec Tekovské Lužany

31.12.2018

Kúpna zmluva

63/2018

3 720,00 EUR

Ing. Tamás Szalai

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: