Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2011

Zmluva a nájme nebytových priestorov

12/2011

0,00 €

Silvia Szívósová, Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

12.07.2011

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

51-2011

900,00 €

Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. lic. 474

Obec Tekovské Lužany

28.06.2011

Zmluva a nájme nebytových priestorov

2

0,00 €

Zuzana Valkovičová, Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 11/2011

11/2011

0,00 €

DENT HS, s.r.o., Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 10/2011

10/2011

0,00 €

Bc. Urminská Viera, Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 9/2011

9/2011

0,00 €

GP II. MEDICAL s.r.o., Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 8/2011

8/2011

0,00 €

Pavol Tóth, Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 7/2011

7/2011

0,00 €

MUDr. Princzkel Peter, Želiezovce

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 6/2011

6/2011

0,00 €

MUDr. Miklós Zoltán

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 5/2011

5/2011

0,00 €

MUDr. Kinczer Jozef, Levice

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 3/2011

3/2011

0,00 €

Gabriela Guthiová, Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

20.05.2011

Zmluva ZS č. 2/2011

2/2011

0,00 €

ADOS, TekovskéLužany

Obec Tekovské Lužany

08.03.2011

Zmluva o Dexia Komunál erurofondy úvere (B)

23/004/11

188 975,00 €

Dexia banka Slovensko a.s., Žilina

Obec Tekovské Lužany

07.03.2011

Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distr. sústavy spol. ZSE

120194612

870,06 €

ZSE Distribúcia a.s., Bratislava

Obec Tekovské Lužany

22.02.2011

Zmluva o službách

160211/1

2 400,00 €

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP

1/2013

475 000,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

Ministerstvo životného prostredia SR

Zmluva o dielo č. 0505-2010 CZ Tek. Lužany

0505-2010

652 301,21 €

SIROŇ plus, s.r.o., Detva

Obec Tekovské Lužany

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

27/2014

0,00 €

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/009/12

N/A

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

Dexia Komunál Superlinka

2

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2/2013

0,00 €

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného Finančného príspevku 038/2012/3.1/OPV/D03

3/2014

0,00 €

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

23/2014

0,00 €

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 06012013 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka

19/2014

0,00 EUR

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o., Sadová 29/A, 900 28 Inanka pri Dunaji

Obec Tekovské Lužany

Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci NP

1/2014

0,00 €

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: