Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2013

Zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie)

4/2013

2 000,00 €

AUDEA, s.r.o., Banská Bystrica

Obec Tekovské Lužany

20.02.2013

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 23/003/12 Dodatok č. 1

3/2013

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

18.02.2013

Licenčná zmluva č. U1322/2013

2/2013

605,00 €

MADE spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bytrica

Obec Tekovské Lužany

11.02.2013

Zmluva o poskytnutí NFP 033/4.1 MP/2013

1/2013

475 000,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tekovské Lužany

27.12.2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

422012

69,60 €

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Obec Tekovské Lužany

15.12.2012

Zmluva o združenej dodávke plynu

44/2012

0,00 €

ZSE Energia, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

15.12.2012

Mandátna zmluva

432012

1 490,00 €

Ing. Adriana Ondríková

Obec Tekovské Lužany

12.12.2012

Zmluva o grantovom účte

412012

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

06.11.2012

Darovacia zmluva č. A/2012/170

402012

0,00 €

SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

Obec Tekovské Lužany

16.10.2012

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a poradenstve zo dňa 10.10.2011

382012

600,00 €

Centire s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

10.10.2012

Zmluva č.2 o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie

372012

0,00 €

ZŠ s VJM, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

10.10.2012

Zmluva č.1 o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie

362012

0,00 €

Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

27.09.2012

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 038/2012/3.1/OPV

342012

141 252,00 €

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

06.09.2012

Kúpna zmluva

392012

3 200,00 €

AUTO - MOTO, s.r.o., SNP 42, 935 41Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

05.09.2012

Zmluva o grantovom účte

322012

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

10.08.2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

352012

40,00 €

Bc. Jana Magdolenová, Belecká 374, Podhájska

Obec Tekovské Lužany

10.08.2012

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA uzatvorená podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z.

312012

793,34 €

Michal Rostás - SOUNDVISION, Nová Dubnica

Obec Tekovské Lužany

10.08.2012

Dodatok č. 2 / DZ221101206800102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2211012068001

302012

327 098,52 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Tekovské Lužany

07.08.2012

Zmluva o poskytnutí služieb

292012

0,00 €

CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra

Obec Tekovské Lužany

05.08.2012

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

282012

0,00 €

Valuška Jaroslav, Zlaté Moravce

Obec Tekovské Lužany

10.07.2012

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 25.08.2011

272012

0,00 €

EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Obec Tekovské Lužany

06.07.2012

Zmluva o nájme nehnuteľností

9/2012

1,00 €

Občianske združenie FOLK-ART Tekovské Lužany - Nagysalló

Obec Tekovské Lužany

29.06.2012

Dexia Komunal Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č.23/009/12

262012

36 990,00 €

Prima banka Slovensko a.s., Žilina

Obec Tekovské Lužany

25.06.2012

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektuVzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít

252012

0,00 €

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

08.06.2012

Zmluva č. 58/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010

242012

200,00 €

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: