Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

28/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Tekovské Lužany

26.08.2015

Dodatok k zmluve o združenej dodávke

4/2015/4

29,99 EUR

Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina

Obec Tekovské Lužany

06.08.2015

Kúpna zmluva

25/2015

327,18 EUR

Obec Tekovské Lužany

Pavel Besse

30.07.2015

Poistná zmluva číslo:080-2033.344 dodatok č.4

27/2015

56,36 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

Obec Tekovské Lužany

29.07.2015

Dohoda o podmienkach menších obecných služieb

23/2015

0,00 EUR

ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53

Obec Tekovské Lužany

27.07.2015

Dodatok č.3 k zmluve o dielo

21/2014/3

3 342,54 EUR

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., Štúrova 412, 952 01 Vráble

Obec Tekovské Lužany

23.07.2015

Zmluva o nájme pozemku

24/2015

0,00 EUR

Obec Tekovské Lužany

Gabriel Lukáč

21.07.2015

Dohoda č.21/§52/2015

22/2015

6 123,60 EUR

ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53

Obec Tekovské Lužany

21.07.2015

Dohoda č.31/§51a/2015

21/2015

6 033,60 EUR

ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53

Obec Tekovské Lužany

21.07.2015

Dohoda č.24/2015/§54-VZ

20/2015

9 247,68 EUR

ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53

Obec Tekovské Lužany

20.07.2015

Zmluva č.135/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014

19/2015

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Obec Tekovské Lužany

14.07.2015

Zmluva o spolupráci

18/2015

0,00 EUR

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Obec Tekovské Lužany

24.06.2015

Zmluva o výpožičke

17/2015

0,00 EUR

Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Tekovské Lužany

23.06.2015

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č.23/009/12

16/2015

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

18.06.2015

Kúpna zmluva č. 12/2015

15/2015

218 018,40 EUR

KOBIT-SK,s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

03.06.2015

Dodatok č.2 k zmluve odielo

21/2014/2

7 485,50 EUR

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., Štúrova 412, 952 01 Vráble

Obec Tekovské Lužany

03.06.2015

Zmluva o dielo č. PL-01/2015

14/2015

690,00 EUR

Ekoplán, s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

01.06.2015

Zmluva na zber, odvoz a zneškodnenie odpadov skládkovaním na riadenej skládke

13/2015

0,00 EUR

Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Obec Tekovské Lužany

28.05.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb

12/2015/1

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice

Obec Tekovské Lužany

28.05.2015

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

12/2015

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice

Obec Tekovské Lužany

20.05.2015

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

28/2014/1

0,00 EUR

VEN, s.r.o., Na Hôrke 48/8, 949 11 Nitra

Obec Tekovské Lužany

20.05.2015

Mandátna zmluva č. 2014

10/2015

1 200,00 EUR

Silvia Matušková MAZY,951 61 Čifáre 227

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o pripojení do dátovej siete číslo 0214050602

08/2015

30,00 EUR

SeveNet s.ro., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl.obchodného zákonníka o vývoze a likvidácii odpadu

07/2015

0,00 EUR

Dana Héderváriová

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií

06/2015

69,60 EUR

IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy - Matri, Čsl.armády20, 041 18 Košice

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: