Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.07.2015

Zmluva č.135/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014

19/2015

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Obec Tekovské Lužany

14.07.2015

Zmluva o spolupráci

18/2015

0,00 EUR

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Obec Tekovské Lužany

24.06.2015

Zmluva o výpožičke

17/2015

0,00 EUR

Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Tekovské Lužany

23.06.2015

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č.23/009/12

16/2015

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

18.06.2015

Kúpna zmluva č. 12/2015

15/2015

218 018,40 EUR

KOBIT-SK,s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

03.06.2015

Dodatok č.2 k zmluve odielo

21/2014/2

7 485,50 EUR

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., Štúrova 412, 952 01 Vráble

Obec Tekovské Lužany

03.06.2015

Zmluva o dielo č. PL-01/2015

14/2015

690,00 EUR

Ekoplán, s.r.o.

Obec Tekovské Lužany

01.06.2015

Zmluva na zber, odvoz a zneškodnenie odpadov skládkovaním na riadenej skládke

13/2015

0,00 EUR

Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Obec Tekovské Lužany

28.05.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb

12/2015/1

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice

Obec Tekovské Lužany

28.05.2015

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

12/2015

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice

Obec Tekovské Lužany

20.05.2015

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

28/2014/1

0,00 EUR

VEN, s.r.o., Na Hôrke 48/8, 949 11 Nitra

Obec Tekovské Lužany

20.05.2015

Mandátna zmluva č. 2014

10/2015

1 200,00 EUR

Silvia Matušková MAZY,951 61 Čifáre 227

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o pripojení do dátovej siete číslo 0214050602

08/2015

30,00 EUR

SeveNet s.ro., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl.obchodného zákonníka o vývoze a likvidácii odpadu

07/2015

0,00 EUR

Dana Héderváriová

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií

06/2015

69,60 EUR

IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy - Matri, Čsl.armády20, 041 18 Košice

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1322/2013

2/2013/2

262,50 EUR

MADE spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bytrica

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác,uzavretá podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka

05/2015

4 149,81 EUR

Mário Lehocký, Osloboditeľov 7, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny/plynu pre odberateľov kategórie domácnosť/maloodber

04/2015/3

0,00 EUR

Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny/plynu pre odberateľov kategórie domácnosť/maloodber

04/2015/2

0,00 EUR

RICHT POWER ENERGY,s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny/plynu pre odberateľov kategórie domácnosť/maloodber

04/2015/1

0,00 EUR

RICHT POWER ENERGY,s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

21/2014/1

0,00 EUR

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., Štúrova 412, 952 01 Vráble

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o združenej dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.155101262

04/2015

29,99 EUR

RICHT POWER ENERGY,s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa

03/2015

212,50 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu

25/2012/2

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

13.05.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

02/2015

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: