Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 

                    Obec Tekovské Lužany

 

 Oznámenie :

V súlade s § 60 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia“ Vám oznamujeme, že žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 možno doručiť: 

  • v listinnej forme na adresu Obec Tekovské Lužany - Obecný úrad Tekovské Lužany, ul. SNP č.43, 93541 Tekovské Lužany, 
  • v elektronickej forme na e-mailovú adresu: starosta@tekovskeluzany.sk 

R OZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4.novembra2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča v SJ

Informácie pre voliča v MJ

Elektronická adresa na doručovanie oznámení politických strán o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 v obci Tekovské Lužany