Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva - Zachráňme kultúrne pamiatky NSK

Typ: ostatné
Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje V Ý Z V U N A P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2020.

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje

V Ý Z V U   N A   P O D Á V A N I E   Ž I A D O S T Í

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu  národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ 
 na rok 2020.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2020 prostredníctvom elektronickej služby A.1.41 - Poskytovanie dotácií na obnovu národných kultúrnych pamiatok https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a141-poskytovanie-dotacii-na-rekonstrukciu-kulturnych-pamiatok.

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle príslušného VZN NSK č. 1/2019 a podľa Metodického pokynu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja: www.unsk.sk.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry odboru kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 72.

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať. Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiace

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2019.


Vytvorené: 5. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 8. 2019 11:25
Autor: Ing. Margaréta Szabóová