Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva so zameraním na: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Typ: ostatné | náš tip
Dňa 29.9.2017 bola v rámci OP KŽP vyhlásená výzva so zameraním na: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Výzva je určená pre malých a stredných podnikateľov.

 

kód výzvy  : OPKZP-PO4-SC421-2017-30

 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Bližšie informácie k výzve sú na adrese:

 
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/30-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-oze-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2017-30/

Informácie k výzve:

- uzávierka 1.kola do  14.12.2017, následne každé 2 mesiace do vyčerpania prostriedkov

- výzva je otvorená

- spoluúčasť 15%

- alokácia: 40.000.000 €

- minimum na projekt: 20.000,- €

- maximum na projekt: 200.000,- €

 

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem BSK

 

Hlavnými aktivitami projektu sú : 

  1.     Zabezpečenie energetických auditov v MSP
  2.     Implementácia opatrení z energetických auditov

 

Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity, t. j. po realizácii hlavnej aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť k realizácii hlavnej aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov. 

 


Vytvorené: 3. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2017 08:58
Autor: Aneta Jančíková