Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Typ: ostatné
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30.08.2020.

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti

vyhlasuje

Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nitrianskeho kraja:

  1. ambulancia všeobecná,
  2. špecializovaná: ambulancia zubného lekárstva

Pri podávaní žiadosti na rok 2020 je potrebné postupovať v zmysle § 6 a § 7 VZN č. 1/2020 - elektronická žiadosť sa podáva prostredníctvom príslušnej elektronickej služby:

A.1.86 - Poskytovanie dotácie na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a186-poskytovanie-dotacie-na-podporu-primarnej-ambulantnej-zdravotnej-starostli

Žiadame Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť vo vzťahu k ustanoveniu § 7 ods. 4 VZN č. 1/2020 – povinné prílohy k žiadosti.

Prípadné otázky spojené s podávaním žiadostí na rok 2020 je možné konzultovať osobne na Odbore zdravotníctva Úradu NSK (Rázusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle 037/6922969.


Vytvorené: 14. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2020 15:45
Autor: Ing. Margaréta Szabóová