Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2021

Typ: ostatné
TERMÍN UZÁVIERKY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ JE DO 30.09.2020

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2021.

Pri podávaní žiadosti na rok 2021 je potrebné postupovať v zmysle § 5 VZN NSK č. 3/2020 – žiadosť sa podáva výlučne prostredníctvom príslušnej elektronickej služby.

A.1.05 - poskytovanie dotácií na kultúru https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu

A.1.14 - Poskytovanie dotácií na šport https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a114-poskytovanie-dotacii-na-sport

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu a podľa Výzvy NSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedených linkoch.  

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na odbore kultúry a športu:
KULTÚRA - oddelenie kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 259 70 
ŠPORT - oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 229 60, 037/69 229 34


Vytvorené: 14. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2020 15:44
Autor: Ing. Margaréta Szabóová