Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Upozornenie občanov

Typ: ostatné | náš tip
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2019

Obec Tekovské Lužany, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov
na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov!

upozornenie

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2018  
v y z ý v a m e  všetkých daňovníkov, ktorí neuhradili doteraz
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 ,
aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 30.11.2019 
zaplatením v pokladni Obecného úradu alebo na účet obce
uvedený v rozhodnutí a tak sa vyhli prípadným sankciám.


Vytvorené: 7. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2019 11:47
Autor: Aneta Jančíková