Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Služba včasnej intervencie

Typ: ostatné
V Nitrianskom samosprávnom kraji vznikol nový druh sociálnej služby - služba včasnej intervencie.

Služba včasnej intervencie je služba na podporu rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od narodenia do siedmich rokov jeho veku.  Včasná intervencia stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v rámci služby včasnej intervencie:

  1. poskytuje
    • špecializované sociálne poradenstvo
    • sociálna rehabilitácia
  2. vykonáva
    • stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
    • preventívna aktivita

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou formou v mieste poskytovania sociálnej služby, alebo terénnou formou v prirodzenom domácom prostredí.

Služba včasnej intervencie je bezplatná!

V prípade, že rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie môže kontaktovať:


Vytvorené: 27. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2018 12:57
Autor: Ing. Margaréta Szabóová