Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tekovské Lužany na roky 2018 – 2023

Typ: ostatné
Prosba o spoluprácu počas prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2023

Obec Tekovské Lužany sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2023 na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, efektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v našej obci.

Dotazník je anonymný, údaje budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tekovské Lužany na roky 2018 – 2023.

Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

https://www.survio.com/survey/d/G6Y6N3W3S9A2T3V8A


Vytvorené: 9. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2018 11:28
Autor: Ing. Margaréta Szabóová