Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ponuka práce - výberové konanie

Typ: ostatné
Nitriansky samosprávny kraj hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície „ vedúci oddelenia cestného hospodárstva“ Odboru dopravy a pozemných komunikácií

Nitriansky samosprávny kraj

hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície „ vedúci oddelenia cestného hospodárstva“  Odboru dopravy a pozemných komunikácií s nasledovnými požiadavkami na uchádzačov :

Kvalifikačné a iné predpoklady :

 • VŠ II. stupeň, stavebná fakulta so zameraním na dopravné stavby, cesty - pozemné komunikácie, cestné hospodárstvo resp. mosty,
 • znalosť čítania výkresov projektovej dokumentácie a posúdenie ich správnosti v súlade s platnou legislatívou,
 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • znalosť zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a vykonávacej vyhlášky č.35/1984,
 • znalosť platných STN a technických predpisov (podmienok) pre cestné hospodárstvo a mosty,
 • prax v oblasti správy ciest, cestného hospodárstva a riadenia investičnej činnosti v etape prípravy a realizácie stavieb na pozemných komunikáciách minimálne 5 rokov,
 • riadiaca prax minimálne 3 roky,
 • Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, internet - pokročilý,
 • samostatnosť, zodpovednosť a komunikatívnosť,
 • bezúhonnosť - predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme.

Zoznam dokladov :

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis

Informácie o pracovnom mieste :

Náplň práce :

 • Koordinácia činností v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy, resp.  mostných objektov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Riadenie a zabezpečenie plánovania, prípravy a realizácie investičnej činnosti realizovanej v rámci výstavby, rekonštrukcie a modernizácie cestnej infraštruktúry vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Koordinácia prípravy a realizácie investičných projektov na čerpanie fondov Európskych spoločenstiev
 • Zabezpečovanie spracovania strategických dokumentov, resp. písomných materiálov a analytických podkladov potrebných k výkonu samosprávnej činnosti orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zamestnanecké výhody, benefity :

 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Ponúkaný plat :

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh minimálne vo výške 1 500 €. 

Termín nástupu : dohodou

Druh pracovného pomeru :

Pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor vybraných uchádzačov. 

Žiadosti s profesijným životopisom môžu uchádzači zasielať elektronickou poštou na marcela.lievajova@unsk.sk alebo predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, príp. zasielať poštou v termíne do 3.5.2019 do 14.00 hod. na adresu :

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM
Rázusova 2A
949 01 Nitra


Vytvorené: 26. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2019 10:45
Autor: Ing. Margaréta Szabóová