Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie Štátnej a veterinárnej a potravinovej správy SR

Typ: ostatné | náš tip
Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019

V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene , ktoré zasiela do CEHZ, zaslať aj kópiu písomného potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t.j. príslušným útvarom Policajného zboru SR.


Vytvorené: 24. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2019 09:31
Autor: Aneta Jančíková