Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kurzy opatrovania

Typ: ostatné
Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový, akreditovaný kurz opatrovania k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový kurz opatrovania k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.
Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 24.3.2017.

Miesto konania kurzu: Územný spolok SČK, Poľná č.6, 934 01 v Leviciach

PREDBEŽNÝ DÁTUM: 25.3.2019


kontakt: 036/6307 900, 0903 558 911
e-mail: programy.lv@redcross.sk

Požiadavky na účastníka kurzu: Min. ukončená základná škola (účastník predloží vysvedčenie), vek 18 rokov, predloženie záväznej prihlášky do kurzu so súhlasom s podmienkami a cenou kurzu a pred nástupom do kurzu dokladuje uhradenie poplatku za kurz, resp. dohodnutej splátky.

Profil vzdelávania: Kurz je určený pre každého, kto pracuje v oblasti poskytovania sociálnych služieb alebo sa plánuje zamestnať ako opatrovateľka v domácom prostredí. Absolvent kurzu získa osvedčenie s európskou platnosťou.

Cena za kurz: 339 €
Pri podaní záväznej prihlášky sa platí poplatok 50 €. Zvyšnú sumu je možné uhradiť po zahájení kurzu jednorázovo alebo v dohodnutých splátkach.

Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu ku klientovi. V mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára.

Rozsah kurzu :

  • Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie ...
  • Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
  • Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
  • Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška

 

Kurz je možné absolvovať aj prostredníctvom programov zamestnanosti RE-PAS, RE-PAS+, COMPAS+. Viac informácií tu

http://levice.redcross.sk/kurzy_opatrovania

Súbory na stiahnutie


Vytvorené: 12. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2019 10:38
Autor: Ing. Margaréta Szabóová