Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komunálne voľby 2018

Typ: ostatné | náš tip
Oznam

Vážení spoluobčania !

 

Dňa 10. novembra 2018 sa na území Slovenskej republiky uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

V našej obci budú môcť voliči odovzdať svoje hlasy v troch stálych volebných miestnostiach , a to :

voliči z okrsku č. 1 v budove obecného úradu , voliči z okrsku číslo 2  v budove základnej školy , a voliči z okrsku č. 3 v bývalej materskej škole na ul. Družstevnej. Občania ktorí majú zrušený trvalý pobyt z konkrétnej adresy a majú trvalý pobyt iba na Obci Tekovské Lužany, všetci volia vo volebnom okrsku číslo 1 – v budove obecného úradu. Ostatní voliči volia vo svojom volebnom okrsku a volebnej miestnosti ako majú uvedené  v oznámení o čase a mieste konania volieb ktoré sa doručilo do každej domácnosti.

Zoznam kandidátov na starostu obce a kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva  je uverejnený na webovej stránke obce, ako aj na úradnej tabuli obce. Vzory hlasovacích lístkov budú vyložené v deň volieb pred volebnou miestnosťou. Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla vybratého kandidáta, a to na hlasovacom lístku starostu zakrúžkovaním poradového čísla jedného z kandidátov a na hlasovacom lístku poslancov-  zakrúžkovaním poradových čísiel najviac 9 -  tich vybratých kandidátov. 

Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené v čase od 7,00 do 22,00 hodiny.

Upozorňujeme voličov že sú povinní si so sebou priniesť svoj občiansky preukaz a cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca.

Veríme Vážení spoluobčania, že využijete svoje volebné právo a prispejete k uspokojivej volebnej účasti.

 

Ďakujeme !


Vytvorené: 29. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 10. 2018 14:50
Autor: Aneta Jančíková