Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2020

Typ: ostatné
Dôležitý oznam NSK

Pandémia ochorenia COVID-19 má zásadný vplyv na slovenskú ekonomiku ako aj na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky je očakávaný výpadok daňových príjmov rozpočtu NSK pre rok 2020 vo výške 9 640 156,- €.  Na tomto základe prijalo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom  19. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11. mája 2020  Uznesenie č. 26/2020, prostredníctvom ktorého bol schválený návrh opatrení zabezpečujúcich vyrovnanosť rozpočtu NSK na rok 2020. Predmetný návrh spočíva vo viazaní výdavkov programového rozpočtu, vrátane dotácií, s časovým obmedzením čerpania výdavkov v dôsledku neplnenia príjmov rozpočtu do 31.8.2020.

Nitriansky samosprávny kraj týmto oznamuje, že dočasne zastavuje plnenia, ktoré vyplývajú z platných všeobecne záväzných nariadení, prostredníctvom ktorých NSK poskytuje dotácie pre nasledovné oblasti:

  • podpora certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku
  • podpora rozvoja cestovného ruchu
  • obnova národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
  • podpora kultúry a športu
  • LEADER NSK

Vytvorené: 21. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2020 12:09
Autor: Ing. Margaréta Szabóová