Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Aktualizácia PHSR

2021-2027 celý text

ostatné, náš tip | 26. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Očkovanie psov a mačiek

dňa 19.06.2020 celý text

ostatné, náš tip | 17. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Oznam

Nájomné zmluvy za prenájom hrobového miesta celý text

ostatné, náš tip | 11. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

MUDr. Forbaková oznamuje

od 1.6.2020 celý text

ostatné, náš tip | 1. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

ARRIVA Nové Zámky, a.s.


ostatné, náš tip | 28. 5. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Oznam

Covid-19 celý text

ostatné, náš tip | 22. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

On-line desatoro bezpečného seniora

Ako sa nestať obeťou on-line podvodu celý text

ostatné, náš tip | 8. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Povedzme STOP podvodníkom

Seniori, sme tu pre Vás! celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Nové opatrenia

Povinné rúška vonku, obchody otvorené pre seniorov, odsun úradných lehôt, sledovanie pohybu mobilov celý text

ostatné, náš tip | 25. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Krízová linka Tekovské Lužany

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 - dôležité čísla celý text

ostatné, náš tip | 16. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Verejné zhromaždenie

Verejné zhromaždenie na ktorom budú podané informácie o príprave a realizácii výstavby kanalizácie a ČOV v obci Tekovské Lužany celý text

ostatné, náš tip | 9. 4. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Dobrovoľná vojenská príprava

11 týždňov trvajúci dobrovoľný základný vojenský výcvik celý text

ostatné, náš tip | 27. 3. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva na podávanie projektových zámerov pre rok 2018

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo vyhlasuje dňa 6.2.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom zaradenia týchto zámerov do žiadosti OZ DRP o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018 celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Výtvarné kreácie pre seniorov

dňa 14.2.2018 od 13.00 hod- 15.00hod. v Komunitnom centre Tekovské Lužany celý text

ostatné, náš tip | 29. 1. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

2.ročník šachového turnaja

Obecný úrad Plavé Vozokany,
v spolupráci s obcami Čaka, Málaš a Tekovské Lužany
usporiadajú
2. ročník šachového turnaja
O majstra mikroregiónu Laurentius celý text

ostatné, náš tip | 29. 1. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti LEVELED

Vedenie pozemkového spoločenstva LEVELED Tekovské Lužany oznamuje svojim členom, že riadne valné zhromaždenie sa uskutočňuje dňa 11. februára 2018 od 15.00 hod. v kultúrnom dome v Tekovských Lužanoch. celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznámenie PPA o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017 - Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 Výzvu č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje VÝZVU na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Voľné pracovné miesta v Telekome

Spoločnosť Telekom hľadá technikov na území celého Slovenska. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Novoročný beh obce 2018

Obec Tekovské Lužany Vás srdečne pozýva na novoročný beh obce dňa 06.01.2018 so začiatkom od 9:30 hod. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Adventná zbierka hračiek na námestí

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku organizuje veľkú zbierku hračiek pre matky a deti v domovoch matiek a detských domovoch. celý text

ostatné | 3. 12. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Cestovné poriadky

Prehľad cestovných poriadkov platných od 10.12.2017 celý text

ostatné, náš tip | 28. 11. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Výmena tabliet jodidu draselného

Okresný úrad Levice, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia informuje občanov s trvalým pobytom na území obce Tekovské Lužany, že Obec Tekovské Lužany zahájila výmenu tabliet jodidu draselného. Tablety je možné vymeniť na obecnom úrade. celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Ako sme volili v Tekovských Lužanoch VUC 2017

Sumár volebných výsledkov za všetky okrsky celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor: Peter Mihálik

Volebné výsledky 2017

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja celý text

ostatné, náš tip | 6. 11. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Voľné pracovné miesto

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce celý text

ostatné, náš tip | 3. 11. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Bankomat na čerpacej stanici TAM Šarovce

Bankomat na čerpacej stanici TAM Šarovce celý text

ostatné, náš tip | 2. 11. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Obec Tekovské Lužany v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch oznamuje obyvateľom obce harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na jeseň 2017. celý text

ostatné, náš tip | 20. 10. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Úplná uzávierka železničného priecestia pri Tekovskom Hrádku

V dňoch 19.10.2017 - 25.10.2017 bude železničné priecestie pri Tekovskom Hrádku úplne uzavreté. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva so zameraním na: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Dňa 29.9.2017 bola v rámci OP KŽP vyhlásená výzva so zameraním na: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch celý text

ostatné, náš tip | 3. 10. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny vyhlasuje
Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018.
Bližšie informácie nájdete v ozname. celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ č. 3/2010 v znení neskorších zmien vyhlasuje
Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2018.
Bližšie informácie nájdete v ozname. celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015 v znení neskorších zmien vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018.

Bližšie informácie nájdete v ozname.
celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2017

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2017.
Bližšie informácie nájdete v ozname.
celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Domáce zápasy STK


ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Presun kolóny motorkárov

Presun kolóny motorkárov 24.9.2017 celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Voľby do zastupiteľstva NSK a predsedu NSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK pre volebný obvod Levice a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Peter Mihálik

Odber krvi

Odber krvi celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Zmeny CP PAL OJ Levice od 1.9.2017

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, a.s. s platnosťou od 1. septembra 2017
celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor: Aneta Jančíková
tájház

Slávnostné otvorenie ľudového domu v Tekovských Lužanoch

Dňa 19. augusta 2017 o 10-tej hodine otvorilo svoje dvere Ľudový dom v Tekovských Lužanoch s dvomi dočasnými výstavami. celý text

ostatné | 17. 8. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Harmonogram zberu triedeného odpadu na júl 2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na júl 2017 v našej obci. celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu pre školský rok 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva
všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu (ďalej len „uchádzači“) pre školský rok 2017/2018 na predkladanie žiadostí o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2017/2018:
od 1. júna 2017 do 30. júna 2017 celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Harmonogram zberu triedeného odpadu na jún 2017

Prinášame harmonogram zberu triedeného odpadu v našej obci v júni 2017, ako aj mieru recyklovanosti jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznámenie

Oznámenie o začatí stavebných prác celý text

ostatné, náš tip | 25. 5. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Čarovná palička - XII. Regionálne stretnutie mažoretkových súborov

Srdečne Vás pozývame na XII. Regionálne stretnutie mažoretkových súborov Čarovná palička, ktoré bude 20. mája 2017 o 10.00 hod. v Tekovských Lužanoch. celý text

ostatné | 11. 5. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva PPA na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2017 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne od zverejnenia do 15. mája 2017. celý text

ostatné | 22. 4. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Slávnostné kladenie vencov pri pomníku tekovskolužianskej bitky

ZO Csemadok Tekovské Lužany organizuje dňa 23.4.2017 so začiatkom o 14:30 hod. spomienkovú slávnosť pri pomníku bitky dňa 19.4.1849 pri Tekovských Lužanoch. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznam PPA - aktualizácia výzvy na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oznámenie zo dňa 06.04.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 výzvu pre Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku - časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, číslo výzvy 6/PRV/2015.

Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Tekov z neba - vrituálna publikácia

Prelistujte si jedinečnú virtuálnu publikáciu, ktorá vyšla nedávno - krásnu zbierku fotografií nášho širšieho regiónu Tekov fotených z vtáčej perspektívy. celý text

ostatné, náš tip | 28. 3. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Zber fotografií, videí o mažoretkovom súbore Mladosť

Mažoretkový súbor Mladosť prosí každého, kto akoukoľvek formou (fotografia, videozáznam) zaznamenal ich vystúpenie od roku 1997, aby tieto materiály zaslal mailom na emailovú adresu súboru. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Obec Tekovské Lužany, SNP č. 43, 935 41 Tekovské Lužany vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).
celý text

ostatné, náš tip | 8. 3. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany č. 1/2017

Obec Tekovské Lužany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany č. 1/2017 celý text

ostatné | 8. 3. 2017 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Zámer priameho predaja majetku

Obec Tekovské Lužany so sídlom SNP č. 43, 935 41 Tekovské Lužany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch č. 407/2017 zo dňa 22.2.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku celý text

ostatné, náš tip | 28. 2. 2017 | Autor: Aneta Jančíková

Odpočet vodomerov

Odpočet vodomerov celý text

ostatné | 1. 12. 2016 | Autor: Aneta Jančíková

Cestovné poriadky OJ Levice a OJ Štúrovo platné od 11.12.2016

Cestovné poriadky spoločnosti ARRIVA, a.s., OJ Levice a OJ Štúrovo platné od 11.12.2016 celý text

ostatné | 22. 11. 2016 | Autor: Libuše Veselá

Ochrana lesov


ostatné | 14. 4. 2016 | Autor: Aneta Jančíková
prvá
z 5
posledná