Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Aktualizácia PHSR

2021-2027 celý text

ostatné, náš tip | 26. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Očkovanie psov a mačiek

dňa 19.06.2020 celý text

ostatné, náš tip | 17. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Oznam

Nájomné zmluvy za prenájom hrobového miesta celý text

ostatné, náš tip | 11. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

MUDr. Forbaková oznamuje

od 1.6.2020 celý text

ostatné, náš tip | 1. 6. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

ARRIVA Nové Zámky, a.s.


ostatné, náš tip | 28. 5. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Oznam

Covid-19 celý text

ostatné, náš tip | 22. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

On-line desatoro bezpečného seniora

Ako sa nestať obeťou on-line podvodu celý text

ostatné, náš tip | 8. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Povedzme STOP podvodníkom

Seniori, sme tu pre Vás! celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Nové opatrenia

Povinné rúška vonku, obchody otvorené pre seniorov, odsun úradných lehôt, sledovanie pohybu mobilov celý text

ostatné, náš tip | 25. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Krízová linka Tekovské Lužany

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 - dôležité čísla celý text

ostatné, náš tip | 16. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

INFORMÁCIA O PRIEBEHU VÝSTAVBY KANALIZAČNEJ SIETE V TEKOVSKÝCH LUŽANOCH

Informácie celý text

ostatné, náš tip | 21. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

#mamnato grant – Mesto blízke ľuďom

Druhý ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne je zameraný na podporu projektov, ktoré zlepšia život v tvojom okolí. Podporených bude 25 projektov, pričom na každý projekt Nadácia Slovenskej sporiteľne prispeje sumou 8 000 eur. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 15.10.2019 celý text

ostatné, náš tip | 9. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Konferencia SMART vidiek - Nitra

Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás srdečne pozýva na ročnú konferenciu LEADER celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia na rok 2020

Harmonogram výziev celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Pozvánka

Slávnostné prevzatie nového zásahového vozidla IVECO DAILY celý text

ostatné, náš tip | 1. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Výnimočné školy - Nadácia ZSE otvára nový grantový program

Chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Podporíme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Nadácia Orange otvára nový grantový program e-Školy pre budúcnosť

Už po 6. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oddelenie dokladov v Leviciach

Obvodné oddelenie PZ Želiezovce oznamuje celý text

ostatné, náš tip | 11. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Súťaž vo vyšívaní

Tretí ročník celoslovenskej súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní celý text

ostatné, náš tip | 9. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Odpočet spotrieb elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. celý text

ostatné, náš tip | 3. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Vývoz tuhého komunálneho odpadu

Dňa 29.8.2019 celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Upozornenie

Frézovanie na ulici Družstevnej celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Rodinný piknik s kajakovaním na Prekári

Dňa 6.9.2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Odpočet spotrieb elektrickej energie

od 29.8.2019-8.9.2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zmeny CP na prímestských linkách od 1.9.2019

Cestovné poriadky celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Staré remeslá v ľudovom dome v Tekovských Lužanoch

24. augusta 2019 od 10:00 hodine celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Súťaž o najlahodnejší ovocný destilát

Obec Tekovské Lužany a Kultúrna komisia pri OZ Tekovské Lužany vyhlasuje súťaž o najlahodnejší ovocný destilát. celý text

ostatné, náš tip | 19. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Prehľad miest odberov krvi do konca roka 2019

Územný spolok Slovenského Červeného kríža
Levice zverejnil termíny a miesta odberov krvi v okrese Levice do konca roka 2019. celý text

ostatné, náš tip | 15. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

HODOVÝ MIX

Vstupenky celý text

ostatné, náš tip | 7. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva - Zachráňme kultúrne pamiatky NSK

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje V Ý Z V U N A P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2020.
celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Africký mor ošípaných

Dôležité upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Leviciach celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

UPOZORNENIE

ARRIVA Levice celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

SIEA: V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať ešte deväťkrát. Do harmonogramu projektu Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra doplnila ďalšie štyri kolá. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

OBECNÉ SLÁVNOSTI

Obecné slávnosti Tekovské Lužany r.2019 celý text

ostatné, náš tip | 23. 7. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

vyzýva svojich odberateľov vody! celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Brigády pri ľudovom dome v mesiacoch jún a júl 2019

Sledujte aj Facebookovú stránku nášho ľudového domu celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Štátna veterinárna správa SR informuje

Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných! celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Cyklotúra 2019

MS SČK ČAKA v spolupráci s obcou Čaka organizuje cyklotúru 2019. celý text

ostatné, náš tip | 5. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

53. Celoštátny ľudovo-umelecký festival

V dňoch 12-16.júna 2019 sa koná v Želiezovciach 53.Celoštátny ľudovo-umelecký festival s bohatým programom. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Upozornenie Ministerstva vnútra SR na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Rozprúdime regióny - grantový program Nadácie ZSE 2019

Nadácia ZSE opäť vyhlasuje obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznámenie Štátnej a veterinárnej a potravinovej správy SR

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019 celý text

ostatné, náš tip | 24. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

OZNAM Arriva Nové Zámky, a.s.

Arriva Nové Zámky a.s.,  OJ Levice oznamuje cestujúcej verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 13. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Ponuka práce - výberové konanie

Nitriansky samosprávny kraj hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície „ vedúci oddelenia cestného hospodárstva“ Odboru dopravy a pozemných komunikácií celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Bitka pri Tekovských Lužanoch

Program spomienkových slávností k 170. výročiu bitky pri Tekovských Lužanoch celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Schválené dotácie na podporu rozvoja kultúry, športu, cestovného ruchu na území NSK 2019

ÚSNK zverejnil výsledky z výberu žiadostí predložených za účelom získania podpory na rozvoj kultúry, športu, cestovného ruchu, obnovu národných kultúrnych pamiatok, zdravotnej starostlivosti a pod. na rok 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Vyhlásenie 5. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Spolok pre obnovu dediny a Obec Miklušovce vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2019

STK srdečne pozýva dňa 20.04.2019 na stolnotenisový turnaj do priestorov klubu. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový, akreditovaný kurz opatrovania k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.
celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Inovácia Nitrianskeho kraja 2019 – hľadáme inovátorov!

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom. V rámci 1. ročníka inovačného ocenenia, Nitriansky samosprávny kraj ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja z Nitrianskeho kraja. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 14.3.2019 celý text

ostatné, náš tip | 21. 2. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zverejnenie výzvy č. 2/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu športu celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Zverejnenie výzvy č. 1/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany na podporu kultúry. celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Program podpory lokálnych komunít

Nadácia Coop Jednota vyhlásila grantový program Program podpory lokálnych komunít, ktorý je otvorený do 31.marca 2019. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 ocení najúspešnejších športovcov a osobnosti pôsobiace v oblasti športu v Nitrianskom kraji. Podujatie sa bude konať v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu PhD. Cieľom spoločenskej akcie je poukázať na mimoriadne úspechy športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam pre chovateľov ošípaných - nutnosť registrácie chovu celý text

ostatné, náš tip | 28. 1. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová
prvá
z 5
posledná