Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

On-line desatoro bezpečného seniora

Ako sa nestať obeťou on-line podvodu celý text

ostatné, náš tip | 8. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v celom katastrálnom území okresu LEVICE celý text

ostatné, náš tip | 3. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje

nebudú sa vykonávať odpočty vodomerov

 v mesiaci apríl 2020 v obci Tekovské Lužany celý text

ostatné, náš tip | 2. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Povedzme STOP podvodníkom

Seniori, sme tu pre Vás! celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Nové opatrenia

Povinné rúška vonku, obchody otvorené pre seniorov, odsun úradných lehôt, sledovanie pohybu mobilov celý text

ostatné, náš tip | 25. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Zmena prímestskej autobusovej dopravy

Od dňa 16.3.2020 celý text

ostatné, náš tip | 23. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Klientské centrum Okresného úradu

Vybavovanie stránok celý text

ostatné, náš tip | 14. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE V KOSTOLE SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO V TEKOVSKÝCH LUŽANOCH

ZELENÝ ŠTVRTOK -- PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE: 17:00 HOD.
VEĽKÝ PIATOK – OBRADY VEĽKEHO PIATKU: 15:00 HOD.
BIELA SOBOTA – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA: 19:00 HOD. celý text

ostatné, náš tip | 2. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

PRIAMY PRENOS Z NEDEĽNÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ Z KOSTOLA SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO V TEKOVSKÝCH LUŽANOCH

OD KVETNEJ NEDELE 5. APRÍLA 2020 celý text

ostatné, náš tip | 2. 4. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

oznamuje občanom celý text

ostatné, náš tip | 26. 3. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Odpočet spotrieb elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. celý text

ostatné, náš tip | 3. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Vývoz tuhého komunálneho odpadu

Dňa 29.8.2019 celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Upozornenie

Frézovanie na ulici Družstevnej celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Rodinný piknik s kajakovaním na Prekári

Dňa 6.9.2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Odpočet spotrieb elektrickej energie

od 29.8.2019-8.9.2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zmeny CP na prímestských linkách od 1.9.2019

Cestovné poriadky celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Staré remeslá v ľudovom dome v Tekovských Lužanoch

24. augusta 2019 od 10:00 hodine celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Súťaž o najlahodnejší ovocný destilát

Obec Tekovské Lužany a Kultúrna komisia pri OZ Tekovské Lužany vyhlasuje súťaž o najlahodnejší ovocný destilát. celý text

ostatné, náš tip | 19. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Prehľad miest odberov krvi do konca roka 2019

Územný spolok Slovenského Červeného kríža
Levice zverejnil termíny a miesta odberov krvi v okrese Levice do konca roka 2019. celý text

ostatné, náš tip | 15. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

HODOVÝ MIX

Vstupenky celý text

ostatné, náš tip | 7. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva - Zachráňme kultúrne pamiatky NSK

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje V Ý Z V U N A P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2020.
celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Africký mor ošípaných

Dôležité upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Leviciach celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

UPOZORNENIE

ARRIVA Levice celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

SIEA: V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať ešte deväťkrát. Do harmonogramu projektu Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra doplnila ďalšie štyri kolá. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

OBECNÉ SLÁVNOSTI

Obecné slávnosti Tekovské Lužany r.2019 celý text

ostatné, náš tip | 23. 7. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

vyzýva svojich odberateľov vody! celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Brigády pri ľudovom dome v mesiacoch jún a júl 2019

Sledujte aj Facebookovú stránku nášho ľudového domu celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Štátna veterinárna správa SR informuje

Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných! celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Cyklotúra 2019

MS SČK ČAKA v spolupráci s obcou Čaka organizuje cyklotúru 2019. celý text

ostatné, náš tip | 5. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

53. Celoštátny ľudovo-umelecký festival

V dňoch 12-16.júna 2019 sa koná v Želiezovciach 53.Celoštátny ľudovo-umelecký festival s bohatým programom. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Upozornenie Ministerstva vnútra SR na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Rozprúdime regióny - grantový program Nadácie ZSE 2019

Nadácia ZSE opäť vyhlasuje obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznámenie Štátnej a veterinárnej a potravinovej správy SR

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019 celý text

ostatné, náš tip | 24. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

OZNAM Arriva Nové Zámky, a.s.

Arriva Nové Zámky a.s.,  OJ Levice oznamuje cestujúcej verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 13. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Ponuka práce - výberové konanie

Nitriansky samosprávny kraj hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície „ vedúci oddelenia cestného hospodárstva“ Odboru dopravy a pozemných komunikácií celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Bitka pri Tekovských Lužanoch

Program spomienkových slávností k 170. výročiu bitky pri Tekovských Lužanoch celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Schválené dotácie na podporu rozvoja kultúry, športu, cestovného ruchu na území NSK 2019

ÚSNK zverejnil výsledky z výberu žiadostí predložených za účelom získania podpory na rozvoj kultúry, športu, cestovného ruchu, obnovu národných kultúrnych pamiatok, zdravotnej starostlivosti a pod. na rok 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Vyhlásenie 5. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Spolok pre obnovu dediny a Obec Miklušovce vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2019

STK srdečne pozýva dňa 20.04.2019 na stolnotenisový turnaj do priestorov klubu. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový, akreditovaný kurz opatrovania k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.
celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Inovácia Nitrianskeho kraja 2019 – hľadáme inovátorov!

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom. V rámci 1. ročníka inovačného ocenenia, Nitriansky samosprávny kraj ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja z Nitrianskeho kraja. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 14.3.2019 celý text

ostatné, náš tip | 21. 2. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zverejnenie výzvy č. 2/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu športu celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Zverejnenie výzvy č. 1/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany na podporu kultúry. celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Program podpory lokálnych komunít

Nadácia Coop Jednota vyhlásila grantový program Program podpory lokálnych komunít, ktorý je otvorený do 31.marca 2019. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 ocení najúspešnejších športovcov a osobnosti pôsobiace v oblasti športu v Nitrianskom kraji. Podujatie sa bude konať v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu PhD. Cieľom spoločenskej akcie je poukázať na mimoriadne úspechy športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam pre chovateľov ošípaných - nutnosť registrácie chovu celý text

ostatné, náš tip | 28. 1. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva LEVELED

3.februára 2019 o 15:00 v kultúrnom dome v Tekovských Lužanoch
Pozvánka sa nachádza v ozname celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Novoročný beh obce 2019

Srdečne Vás pozývame na novoročný beh obce, ktorý sa uskutoční dňa 12.1.2019 so začiatkom o 9:30 hod. Miesto štartu: parkovisko pri zdravotníckom centre celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Dotácia na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Nitriansky samosprávny kraj poskytuje dotácie na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Odstávka verejného vodovodu 12.11.2018

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.oznamuje občanom celý text

ostatné, náš tip | 10. 12. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Adventné stretnuia na námestí 2018

Srdečne Vás pozývame na adventné stretnutia na námestí, ktoré sa tradične konajú každú adventnú nedeľu o 15:00 hodine. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Cestovné poriadky

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018 celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2019. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva č.3/2019 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.
celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Harmonogram odpočtu vodomerov

Odpočet vodomerov celý text

ostatné, náš tip | 29. 11. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Výsledky volieb 2018

Komunálne voľby 2018 celý text

ostatné, náš tip | 12. 11. 2018 | Autor: Aneta Jančíková
prvá
z 4
posledná