Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Opatrenia

s účinnosťou od 1.10.2020 celý text

ostatné, náš tip | 1. 10. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

ZBERNÝ DVOR Tekovské Lužany oznamuje

od októbra 2020 celý text

ostatné, náš tip | 28. 9. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Vývoz tuhého komunálneho odpadu

dňa 24.9.2020 celý text

ostatné, náš tip | 23. 9. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Realizácia cyklických odpočtov spotreby elektrickej energie

v dňoch 3.9.-6.9.2020 celý text

ostatné, náš tip | 2. 9. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Ľudový dom

dňa 23.8.2020 celý text

ostatné, náš tip | 18. 8. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Letné kino

dňa 22.08.2020 celý text

ostatné, náš tip | 18. 8. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Kladenie vencov

dňa 23.8.2020 celý text

ostatné, náš tip | 18. 8. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Odstávka vody

12.8.2020 - ulica SNP časť Lužianky a Hulvinky celý text

ostatné, náš tip | 12. 8. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Vývoz triedeného odpadu

ulice:SNP, Hulvinská, Obrancov mieru celý text

ostatné, náš tip | 4. 8. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Odstávka vody


ostatné, náš tip | 9. 7. 2020 | Autor: Aneta Jančíková

Novoročný stolnotenisový turnaj 2020 o pohár starostu obce

STK Tekovské Lužany organizuje aj v roku 2020 novoročný stolnotenisový turnaj dňa 6.1.2020 celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 14.001.2020
15.01.2020 celý text

ostatné, náš tip | 16. 12. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva na prevzatie rozhodnutia

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr celý text

ostatné, náš tip | 3. 12. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje celý text

ostatné, náš tip | 14. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Spomienková slávnosť pri hulvinskej zvonici

Dňa 24.11.2019 o 12:30 hod. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Prednáška pre podnikateľov v turizme a agroturistike

„ON-LINE MARKETING“ – ako môžem propagovať moju firmu na webe celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Upozornenie občanov

daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 celý text

ostatné, náš tip | 7. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 27.11.2019 celý text

ostatné, náš tip | 7. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Pozvánka na stretnutie

Problematika pozemkových úprav celý text

ostatné, náš tip | 4. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Ponuka úpravy odberu celý text

ostatné, náš tip | 30. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zelený vzdelávací fond

Nová výzva na predkladanie projektov 3/2019 celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projekty a komunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie. Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 (nadaciavub.sk).
celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Svet plastelíny - výzva

Výzva je otvorená do 29.11.2019 celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Premeňte svoj nápad a Darujte Vianoce

Grantový program Darujte Vianoce preto dáva príležitosť práve všímavým ľuďom s dobrým srdcom, ktorí chcú pomôcť tam, kde je to potrebné, darovať krajšie Vianoce. celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti na rok 2020

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti, celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

INFORMÁCIA O PRIEBEHU VÝSTAVBY KANALIZAČNEJ SIETE V TEKOVSKÝCH LUŽANOCH

Informácie celý text

ostatné, náš tip | 21. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

#mamnato grant – Mesto blízke ľuďom

Druhý ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne je zameraný na podporu projektov, ktoré zlepšia život v tvojom okolí. Podporených bude 25 projektov, pričom na každý projekt Nadácia Slovenskej sporiteľne prispeje sumou 8 000 eur. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 15.10.2019 celý text

ostatné, náš tip | 9. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Konferencia SMART vidiek - Nitra

Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás srdečne pozýva na ročnú konferenciu LEADER celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia na rok 2020

Harmonogram výziev celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Pozvánka

Slávnostné prevzatie nového zásahového vozidla IVECO DAILY celý text

ostatné, náš tip | 1. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Výnimočné školy - Nadácia ZSE otvára nový grantový program

Chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Podporíme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Nadácia Orange otvára nový grantový program e-Školy pre budúcnosť

Už po 6. raz ponúka grantový program e-Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oddelenie dokladov v Leviciach

Obvodné oddelenie PZ Želiezovce oznamuje celý text

ostatné, náš tip | 11. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Súťaž vo vyšívaní

Tretí ročník celoslovenskej súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní celý text

ostatné, náš tip | 9. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Odpočet spotrieb elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. celý text

ostatné, náš tip | 3. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Vývoz tuhého komunálneho odpadu

Dňa 29.8.2019 celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Upozornenie

Frézovanie na ulici Družstevnej celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Rodinný piknik s kajakovaním na Prekári

Dňa 6.9.2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Odpočet spotrieb elektrickej energie

od 29.8.2019-8.9.2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zmeny CP na prímestských linkách od 1.9.2019

Cestovné poriadky celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Staré remeslá v ľudovom dome v Tekovských Lužanoch

24. augusta 2019 od 10:00 hodine celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Súťaž o najlahodnejší ovocný destilát

Obec Tekovské Lužany a Kultúrna komisia pri OZ Tekovské Lužany vyhlasuje súťaž o najlahodnejší ovocný destilát. celý text

ostatné, náš tip | 19. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Prehľad miest odberov krvi do konca roka 2019

Územný spolok Slovenského Červeného kríža
Levice zverejnil termíny a miesta odberov krvi v okrese Levice do konca roka 2019. celý text

ostatné, náš tip | 15. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

HODOVÝ MIX

Vstupenky celý text

ostatné, náš tip | 7. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva - Zachráňme kultúrne pamiatky NSK

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje V Ý Z V U N A P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2020.
celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Africký mor ošípaných

Dôležité upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Leviciach celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

UPOZORNENIE

ARRIVA Levice celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

SIEA: V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať ešte deväťkrát. Do harmonogramu projektu Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra doplnila ďalšie štyri kolá. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

OBECNÉ SLÁVNOSTI

Obecné slávnosti Tekovské Lužany r.2019 celý text

ostatné, náš tip | 23. 7. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

vyzýva svojich odberateľov vody! celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Brigády pri ľudovom dome v mesiacoch jún a júl 2019

Sledujte aj Facebookovú stránku nášho ľudového domu celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Štátna veterinárna správa SR informuje

Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných! celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Cyklotúra 2019

MS SČK ČAKA v spolupráci s obcou Čaka organizuje cyklotúru 2019. celý text

ostatné, náš tip | 5. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

53. Celoštátny ľudovo-umelecký festival

V dňoch 12-16.júna 2019 sa koná v Želiezovciach 53.Celoštátny ľudovo-umelecký festival s bohatým programom. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Upozornenie Ministerstva vnútra SR na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Rozprúdime regióny - grantový program Nadácie ZSE 2019

Nadácia ZSE opäť vyhlasuje obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznámenie Štátnej a veterinárnej a potravinovej správy SR

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019 celý text

ostatné, náš tip | 24. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

OZNAM Arriva Nové Zámky, a.s.

Arriva Nové Zámky a.s.,  OJ Levice oznamuje cestujúcej verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 13. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková
prvá
z 5
posledná