Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Obec Tekovské Lužany, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov
na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov!
Upozornenie občanov

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2018  
v y z ý v a m e  všetkých daňovníkov, ktorí neuhradili doteraz
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 ,
aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 30.11.2019 
zaplatením v pokladni Obecného úradu alebo na účet obce
uvedený v rozhodnutí a tak sa vyhli prípadným sankciám.

 

Správy

prvá
z 4
posledná

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje celý text

ostatné, náš tip | 14. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Upozornenie občanov

daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 celý text

ostatné, náš tip | 7. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 27.11.2019 celý text

ostatné, náš tip | 7. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Ponuka úpravy odberu celý text

ostatné, náš tip | 30. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 15.10.2019 celý text

ostatné, náš tip | 9. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Pozvánka na stretnutie

Problematika pozemkových úprav celý text

ostatné, náš tip | 4. 11. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Pozvánka

Slávnostné prevzatie nového zásahového vozidla IVECO DAILY celý text

ostatné, náš tip | 1. 10. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Oddelenie dokladov v Leviciach

Obvodné oddelenie PZ Želiezovce oznamuje celý text

ostatné, náš tip | 11. 9. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Upozornenie

Frézovanie na ulici Družstevnej celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Rodinný piknik s kajakovaním na Prekári

Dňa 6.9.2019 celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Bitka pri Tekovských Lužanoch

Program spomienkových slávností k 170. výročiu bitky pri Tekovských Lužanoch celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Schválené dotácie na podporu rozvoja kultúry, športu, cestovného ruchu na území NSK 2019

ÚSNK zverejnil výsledky z výberu žiadostí predložených za účelom získania podpory na rozvoj kultúry, športu, cestovného ruchu, obnovu národných kultúrnych pamiatok, zdravotnej starostlivosti a pod. na rok 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Vyhlásenie 5. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Spolok pre obnovu dediny a Obec Miklušovce vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2019

STK srdečne pozýva dňa 20.04.2019 na stolnotenisový turnaj do priestorov klubu. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový, akreditovaný kurz opatrovania k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.
celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Inovácia Nitrianskeho kraja 2019 – hľadáme inovátorov!

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom. V rámci 1. ročníka inovačného ocenenia, Nitriansky samosprávny kraj ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja z Nitrianskeho kraja. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 14.3.2019 celý text

ostatné, náš tip | 21. 2. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Zverejnenie výzvy č. 2/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu športu celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Zverejnenie výzvy č. 1/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany na podporu kultúry. celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Program podpory lokálnych komunít

Nadácia Coop Jednota vyhlásila grantový program Program podpory lokálnych komunít, ktorý je otvorený do 31.marca 2019. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 ocení najúspešnejších športovcov a osobnosti pôsobiace v oblasti športu v Nitrianskom kraji. Podujatie sa bude konať v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu PhD. Cieľom spoločenskej akcie je poukázať na mimoriadne úspechy športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam pre chovateľov ošípaných - nutnosť registrácie chovu celý text

ostatné, náš tip | 28. 1. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva LEVELED

3.februára 2019 o 15:00 v kultúrnom dome v Tekovských Lužanoch
Pozvánka sa nachádza v ozname celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Novoročný beh obce 2019

Srdečne Vás pozývame na novoročný beh obce, ktorý sa uskutoční dňa 12.1.2019 so začiatkom o 9:30 hod. Miesto štartu: parkovisko pri zdravotníckom centre celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Dotácia na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Nitriansky samosprávny kraj poskytuje dotácie na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Odstávka verejného vodovodu 12.11.2018

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.oznamuje občanom celý text

ostatné, náš tip | 10. 12. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Adventné stretnuia na námestí 2018

Srdečne Vás pozývame na adventné stretnutia na námestí, ktoré sa tradične konajú každú adventnú nedeľu o 15:00 hodine. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Cestovné poriadky

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018 celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2019. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva č.3/2019 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.
celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Harmonogram odpočtu vodomerov

Odpočet vodomerov celý text

ostatné, náš tip | 29. 11. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Výsledky volieb 2018

Komunálne voľby 2018 celý text

ostatné, náš tip | 12. 11. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci výrubu a orezu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci výrubu a orezu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Zber TKO

Zber TKO 1.11.2018 celý text

ostatné, náš tip | 31. 10. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Organový koncert

Organový koncert 4.11.2018 o 16.00hod celý text

ostatné, náš tip | 31. 10. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Komunálne voľby 2018


ostatné, náš tip | 29. 10. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Zelené oázy - grantová výzva spoločnosti Slovnaft, a.s.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 6O 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Grantový program Nadácie VÚB pre komunity

Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje grantový program Komunitné granty. Tento rok sme však vzhľadom na záujem a snahu nadácie pomôcť viacerým komunitám zvýšili prerozdeľovanú sumu grantov na 200 000 €. Preto majú Komunitné granty tento rok podnázov 200 000 € pre komunity, kde to žije. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Zelený vzdelávací fond - podpora projektových zámerov 2/2018

Dňa 15. 10. 2018 bolo zverejnené Oznámenie o podpore projektových zámerov 2/2018. Predkladať ich môžete do 15.01.2019 celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Konferencia NSK "Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve"

Dňa 12.11.2018 v Nitre, výstavisko Agrokomplex celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Štvrté kolo grantového programu PSS, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa spustila ďalšie kolo grantového programu na podporu revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach. Chce tak prispieť k zveľaďovaniu prostredia našich miest a obcí práve v tých častiach, ktoré boli doteraz najviac zanedbávané. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Pozvánka na semináre o tvorbe nových obchodných modelov v odvetví architektúra

Podujatia sú určené predovšetkým pre architektov, ale môžu sa ich zúčastniť aj záujemcovia pôsobiaci v ďalších troch podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Vstup na semináre je bezplatný. Registrácia vopred je nutná. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Workshop - „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Dňa 8. novembera 2018 o 9:30 hod. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Informácia pre potenciálneho žiadateľa dotácie na podporu kultúry

Informácie NSK ohľadom elektronického podávania žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a športu celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Služba včasnej intervencie

V Nitrianskom samosprávnom kraji vznikol nový druh sociálnej služby - služba včasnej intervencie. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia Nitra celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Program obnovy dediny - dotácia na rok 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Európsky týždeň mobility 2018

Zastupiteľstvo  Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018  účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 celý text

ostatné, náš tip | 17. 9. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2019

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku č. 4/2015 v znení neskorších zmien vyhlasuje VÝZVU na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2019

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 v znení neskorších zmien vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2019

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015 v znení neskorších zmien vyhlasuje VÝZVU na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2019

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ č. 3/2010 v znení neskorších zmien vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2019. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Programy v ľudovom dome počas obecných slávností

Dňa 25. augusta 2018 počas obecných slávností Vás srdečne čakáme v ľudovom dome. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2018

Ocenenia možno udeliť osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. Cenu možno udeliť občanom Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom. celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Tekovské Lužany

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Obecné slávnosti 2018

V dňoch 24, 25. a 26. augusta 2018 sa v našej obci uskutočnia tradičné obecné slávnosti. Tohtoročné sa budú niesť v znamení 20. výročia podpísania prehlásenia o priateľstve s mestom Kondoroš. Pripravili sme pre Vás bohatý kultúrny program, spomienkovú slávnosť, súťaž vo varení gastronomických špecialít, krst kníh „Priateľstvo“ a „Ako sme prichádzali“ a ďalšie zaujímavé sprievodné aktivity. celý text

ostatné, náš tip | 8. 8. 2018 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tekovské Lužany zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na realizáciu zákazky: Výmena povrchu viacúčelového ihriska v obci Tekovské Lužany. celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Marián Kotora, Ing.
prvá
z 4
posledná