Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Prehľad miest odberov krvi do konca roka 2019

Územný spolok Slovenského Červeného kríža
Levice zverejnil termíny a miesta odberov krvi v okrese Levice do konca roka 2019. celý text

ostatné, náš tip | 15. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

HODOVÝ MIX

Vstupenky celý text

ostatné, náš tip | 7. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

UPOZORNENIE

ARRIVA Levice celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

OBECNÉ SLÁVNOSTI

Obecné slávnosti Tekovské Lužany r.2019 celý text

ostatné, náš tip | 23. 7. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Cyklotúra 2019

MS SČK ČAKA v spolupráci s obcou Čaka organizuje cyklotúru 2019. celý text

ostatné, náš tip | 5. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Africký mor ošípaných

Dôležité upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Leviciach celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 14.3.2019 celý text

ostatné, náš tip | 21. 2. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Oznámenie Štátnej a veterinárnej a potravinovej správy SR

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019 celý text

ostatné, náš tip | 24. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

OZNAM Arriva Nové Zámky, a.s.

Arriva Nové Zámky a.s.,  OJ Levice oznamuje cestujúcej verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 13. 5. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam pre chovateľov ošípaných - nutnosť registrácie chovu celý text

ostatné, náš tip | 28. 1. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Výzva - Zachráňme kultúrne pamiatky NSK

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje V Ý Z V U N A P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2020.
celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

SIEA: V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať ešte deväťkrát. Do harmonogramu projektu Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra doplnila ďalšie štyri kolá. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2019 celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

vyzýva svojich odberateľov vody! celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Aneta Jančíková

Brigády pri ľudovom dome v mesiacoch jún a júl 2019

Sledujte aj Facebookovú stránku nášho ľudového domu celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Štátna veterinárna správa SR informuje

Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných! celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

53. Celoštátny ľudovo-umelecký festival

V dňoch 12-16.júna 2019 sa koná v Želiezovciach 53.Celoštátny ľudovo-umelecký festival s bohatým programom. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Upozornenie Ministerstva vnútra SR na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Rozprúdime regióny - grantový program Nadácie ZSE 2019

Nadácia ZSE opäť vyhlasuje obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Ponuka práce - výberové konanie

Nitriansky samosprávny kraj hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície „ vedúci oddelenia cestného hospodárstva“ Odboru dopravy a pozemných komunikácií celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Bitka pri Tekovských Lužanoch

Program spomienkových slávností k 170. výročiu bitky pri Tekovských Lužanoch celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Schválené dotácie na podporu rozvoja kultúry, športu, cestovného ruchu na území NSK 2019

ÚSNK zverejnil výsledky z výberu žiadostí predložených za účelom získania podpory na rozvoj kultúry, športu, cestovného ruchu, obnovu národných kultúrnych pamiatok, zdravotnej starostlivosti a pod. na rok 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Vyhlásenie 5. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Spolok pre obnovu dediny a Obec Miklušovce vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2019

STK srdečne pozýva dňa 20.04.2019 na stolnotenisový turnaj do priestorov klubu. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový, akreditovaný kurz opatrovania k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.
celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Inovácia Nitrianskeho kraja 2019 – hľadáme inovátorov!

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom. V rámci 1. ročníka inovačného ocenenia, Nitriansky samosprávny kraj ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja z Nitrianskeho kraja. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Zverejnenie výzvy č. 2/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu športu celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Zverejnenie výzvy č. 1/2019

zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany na podporu kultúry. celý text

ostatné, náš tip | 19. 2. 2019 | Autor: Marián Kotora, Ing.

Program podpory lokálnych komunít

Nadácia Coop Jednota vyhlásila grantový program Program podpory lokálnych komunít, ktorý je otvorený do 31.marca 2019. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 ocení najúspešnejších športovcov a osobnosti pôsobiace v oblasti športu v Nitrianskom kraji. Podujatie sa bude konať v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu PhD. Cieľom spoločenskej akcie je poukázať na mimoriadne úspechy športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva LEVELED

3.februára 2019 o 15:00 v kultúrnom dome v Tekovských Lužanoch
Pozvánka sa nachádza v ozname celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Novoročný beh obce 2019

Srdečne Vás pozývame na novoročný beh obce, ktorý sa uskutoční dňa 12.1.2019 so začiatkom o 9:30 hod. Miesto štartu: parkovisko pri zdravotníckom centre celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Dotácia na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Nitriansky samosprávny kraj poskytuje dotácie na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Odstávka verejného vodovodu 12.11.2018

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.oznamuje občanom celý text

ostatné, náš tip | 10. 12. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Adventné stretnuia na námestí 2018

Srdečne Vás pozývame na adventné stretnutia na námestí, ktoré sa tradične konajú každú adventnú nedeľu o 15:00 hodine. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Cestovné poriadky

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018 celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2019. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Výzva č.3/2019 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.
celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Harmonogram odpočtu vodomerov

Odpočet vodomerov celý text

ostatné, náš tip | 29. 11. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Výsledky volieb 2018

Komunálne voľby 2018 celý text

ostatné, náš tip | 12. 11. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci výrubu a orezu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci výrubu a orezu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Zber TKO

Zber TKO 1.11.2018 celý text

ostatné, náš tip | 31. 10. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Organový koncert

Organový koncert 4.11.2018 o 16.00hod celý text

ostatné, náš tip | 31. 10. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Komunálne voľby 2018


ostatné, náš tip | 29. 10. 2018 | Autor: Aneta Jančíková

Zelené oázy - grantová výzva spoločnosti Slovnaft, a.s.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 6O 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Grantový program Nadácie VÚB pre komunity

Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje grantový program Komunitné granty. Tento rok sme však vzhľadom na záujem a snahu nadácie pomôcť viacerým komunitám zvýšili prerozdeľovanú sumu grantov na 200 000 €. Preto majú Komunitné granty tento rok podnázov 200 000 € pre komunity, kde to žije. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová

Zelený vzdelávací fond - podpora projektových zámerov 2/2018

Dňa 15. 10. 2018 bolo zverejnené Oznámenie o podpore projektových zámerov 2/2018. Predkladať ich môžete do 15.01.2019 celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Ing. Margaréta Szabóová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná