Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 62x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 791x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 422x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 461x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 419x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 489x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 372x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 401x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 372x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 367x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 384x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 359x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 359x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 406x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 375x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 468x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 379x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 769x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 360x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 370x

Stránka