Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 20x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 660x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 388x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 412x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 361x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 427x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 335x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 362x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 325x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 325x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 348x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 329x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 326x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 368x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 341x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 418x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 344x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 665x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 318x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 332x

Stránka