Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 6x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 610x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 360x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 364x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 335x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 381x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 311x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 343x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 305x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 302x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 325x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 310x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 310x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 344x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 321x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 392x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 322x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 585x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 295x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 309x

Stránka