Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 13x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 643x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 379x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 392x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 349x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 409x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 324x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 352x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 314x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 315x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 339x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 321x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 318x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 356x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 332x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 406x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 334x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 635x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 303x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 322x

Stránka