Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 37x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 719x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 403x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 430x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 382x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 456x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 351x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 382x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 345x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 339x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 361x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 339x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 339x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 384x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 355x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 440x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 358x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 717x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 340x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 347x

Stránka