Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 99x

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 884x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 457x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 517x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 449x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 526x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 404x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 432x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 416x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 400x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 419x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 390x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 385x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 434x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 405x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 500x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 410x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 839x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 390x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 403x

Stránka