Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Združenie obcí Lužianka sa na výzvu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  zapojilo do výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

23.výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok