Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozvojové dokumenty

PHSR 2015 - 2020

dotazník Stiahnuté: 237x | 04.06.2015

PHSR 2015-2020 final Stiahnuté: 300x | 04.08.2015

pracovný návrh na pripomienkovanie

návrh PHSR Stiahnuté: 269x | 04.06.2015

PHSR na roky 2004 - 2006 a 2007 - 2013

PHSR 2004_2013.pdf Stiahnuté: 1029x | 05.10.2014

Krajinno-ekologický plán obce

Krajinno-ekologický plán obce Tekovské Lužany Stiahnuté: 1140x | 05.10.2014

Miestny územný systém ekologickej stability - mapa Stiahnuté: 277x | 05.10.2014

Územný plán obce - prieskumy a rozbory

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 247x | 08.01.2015

Územný plán obce - zadanie

obálka Stiahnuté: 236x | 08.01.2015

obsah Stiahnuté: 245x | 08.01.2015

text_z_a-g Stiahnuté: 477x | 08.01.2015

text_z_h-n Stiahnuté: 268x | 08.01.2015

text_z_o-u Stiahnuté: 232x | 08.01.2015

úvod Stiahnuté: 217x | 08.01.2015

Územný plán obce - koncept

obal textovej časti Stiahnuté: 262x | 08.01.2015

obsah Stiahnuté: 224x | 08.01.2015

1 zakl_udaje Stiahnuté: 259x | 08.01.2015

2.1 rieš_zauj_uz Stiahnuté: 238x | 08.01.2015

2.2 vazby_vuc_tl Stiahnuté: 221x | 08.01.2015

2.3 demografia Stiahnuté: 237x | 08.01.2015

2.4 záuj_územie Stiahnuté: 276x | 08.01.2015

Stránka