Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozvojové dokumenty

PHSR 2015 - 2020

dotazník Stiahnuté: 380x | 04.06.2015

PHSR 2015-2020 final Stiahnuté: 470x | 04.08.2015

pracovný návrh na pripomienkovanie

návrh PHSR Stiahnuté: 422x | 04.06.2015

PHSR na roky 2004 - 2006 a 2007 - 2013

PHSR 2004_2013.pdf Stiahnuté: 1281x | 05.10.2014

Krajinno-ekologický plán obce

Krajinno-ekologický plán obce Tekovské Lužany Stiahnuté: 1431x | 05.10.2014

Miestny územný systém ekologickej stability - mapa Stiahnuté: 425x | 05.10.2014

Územný plán obce - prieskumy a rozbory

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 390x | 08.01.2015

Územný plán obce - zadanie

obálka Stiahnuté: 368x | 08.01.2015

obsah Stiahnuté: 381x | 08.01.2015

text_z_a-g Stiahnuté: 653x | 08.01.2015

text_z_h-n Stiahnuté: 441x | 08.01.2015

text_z_o-u Stiahnuté: 371x | 08.01.2015

úvod Stiahnuté: 355x | 08.01.2015

Územný plán obce - koncept

obal textovej časti Stiahnuté: 395x | 08.01.2015

obsah Stiahnuté: 358x | 08.01.2015

1 zakl_udaje Stiahnuté: 386x | 08.01.2015

2.1 rieš_zauj_uz Stiahnuté: 366x | 08.01.2015

2.2 vazby_vuc_tl Stiahnuté: 350x | 08.01.2015

2.3 demografia Stiahnuté: 365x | 08.01.2015

2.4 záuj_územie Stiahnuté: 410x | 08.01.2015

Stránka