Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

Názov projektu: Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalosti

Program: Európa pre občanov 2014 – 2020

Priorita: 2. Podpora demokracie a občianskej participácie

Opatrenie 2.1: Družobné mestá

Registračné číslo projektu:  589353-CITIZ-1-2017-1-SK-CITIZ-TT

Prijímateľ: Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Partnerské mestá: Bátaszék (HU), Kondoros(HU), Ditrau (RO), Besigheim (DE)

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany

Maximálna výška podpory: 16 500 Eur

Plánované začatie a ukončenie projektu: 07/2017 – 04/2018

Trvanie v mesiacoch: 10 mesiacov

Zapojené štáty: SK, HU, RO, DE

Poskytovateľ podpory: Agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru

Project card

Cieľom projektu bolo prostredníctvom stretnutia družobných miest pripomenúť historické a politické udalosti, ktoré sa odohrali po ukončení druhej svetovej vojny, najmä výmenu obyvateľstva medzi vtedajším Československom a Maďarskom v r. 1947 - 48.  Druhým cieľom projektu bolo osláviť 20-ročné jubileum podpisu zmluvy o družobnej spolupráci medzi Tekovskými Lužanmi a Bátaszékom a tento zväzok posilniť.

Dotknuté témy: výmena obyvateľtva po druhej svetovej vojne, súčasná migračná kríza v Európe, uplynulých dvadsať spoločných rokov s Bátaszékom.

Spoločná minulosť, ktorá spája obyvateľov Bátaszéku, Kondoroša a Tekovských Lužian vplýva aj na život  v ich partnerských mestách. Novodobá migračná kríza ovplyvňuje každodenný život v nemeckom Besigheime.

Výsledkom a prínosom projektu bolo priblíženie histórie, dôvodov súčasnej kultúrnej pestrosti, súčasného etnického a národnostného zloženia našich družobných miest, budovanie tolerancie a pochopenia medzi rôznymi národmi a vierovyznaniami žijúcimi vedľa seba, boj proti stigmatizácii prisťahovalcov,  Vďaka prednášok, premietania filmu, spoločných spomínaní, výstav, kultúrnym programov, workoshopov a predstaveniu knihy sme viedli našich občanov k aktívnemu európskemu občianstvu tolerantnému voči iným národnosťiam, kultúram a vierovyznaniam.

 

Počet účastníkov z partnerských miest: 110

Počet nepriamo zapojených účastníkov: 300 - 2 000

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.

Co-funded by the Europe for Citizens Programme

Spolufinancované programom EÚ