Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zberný dvor - informácie


Spoločnosť VIALLE Levice oznamuje verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Tekovské Lužany bude uskutočňovať každý štvrtok od 9:00 hod.

etikett

Vyseparované zložky SKLOPET fľaše v plastových vreciach budú odvážané podľa nasledovného harmonogramu ulíc:

  1. utorok v mesiaci

SNP, Hulvinská, Obrancov mieru

  1. utorok v mesiaci

Poštová, Družstevná, Lužianska, Tekovská

  1. utorok v mesiaci

Zálagoš, J.A.Komenského, Nádražie, Topoľská, Záhradná, Partizánska, Dunajská

  1. utorok v mesiaci

Hronská, Dukelská, Revolučná, Proletárska, Osloboditeľov, 1.mája, Sokolská, Cintorínska

Zber papiera je vykonávaný počas prevádzkových hodín Zberného dvora.

O ďalších zložkách separovaného odpadu, ktorý bude spracovávaný na zbernom dvore Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovaného zberu!

 

 

Harmonogram ďalších zberových aktivít

V najbližších dňoch umiestnime k verejným budovám nové farebne rozlíšené zberné nádoby na zber separovaných zložiek odpadu SKLO, PAPIER, PLASTY, ktoré budeme odvážať každý utorok.

Ďakujeme, že sa podieľate na triedení odpadu, znižujete tým náklady na odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu!

Obec Tekovské Lužany oznamuje občanom, že biologicky rozložiteľný odpad (trávu, lístie a konáre) umiestnené vo vreciach bude v mesiaci december odvážať každý pondelok. Triedením spoločne prispievame k znižovaniu nákladov na odpady.

Ďakujeme, že separujete!