Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ako predchádzať riziku prepadnutia

jeseň

 

 • Vyhýbajte sa odľahlým, neprehľadným a neosvetle­ným miestam. Choďte radšej frekventovanejšími ulicami.                    
 •    Kabelku alebo tašku noste v ruke alebo na ramene smerom od ulice, aby vám ju z cesty nemohol niekto vytrhnúť a ukradnúť.
 • Ak vám chce niekto kabelku ukradnúť, nebráňte sa za každú cenu. Zdravie alebo dokonca život sú cennejšie, ako peniaze!
 • Po chodníku choďte radšej ďalej od vchodov do­mov, prípadne kríkov, kde by mohol číhať prípadný páchateľ a mohol by vás stiahnuť dovnútra.
 • Pri vstupovaní do domu sa pozorne rozhliadnite a nevchádzajte tam s niekým neznámym. Taktiež vo výťahu nejazdite s niekým, koho nepoznáte. Radšej počkajte na prázdny výťah.
 • Neprijímajte sprievod ponúkaný neznámymi l'ud'mi, aj keby vyzerali dôveryhodne. Ochota „pomocníka" môže byt' len zámienkou na to, aby sa dostal do váš­ho bytu a tam vás okradol, hoci aj za použitia násilia.
 •     Keby ste mali pocit, že vás niekto sleduje, snažte sa čo najrýchlejšie dostať sa na miesto, kde je nejaký obchod alebo viac ľudí. Medzi nimi budete v bezpečí.
 • Keby vás niekto napadol, kričte aj vtedy, keď v blíz­kosti nikoho nevidíte. Mohol by vás počuť niekto za rohom a pribehnúť na pomoc.
 •        V prípade nutnosti môžete pre svoju ochranu po­užiť sprej (deodorant, lak na vlasy alebo slzný plyn), ktorý nosíte v taške alebo kabelke. Páchateľa tým prekvapíte, možno aj odradíte a sami tak získate čas na privolanie pomoci. Spustenie vášho osobného alarmu môže útočníka vyľakať a odradiť od útoku.
 • Snažte sa vyhnúť čakaniu na ľudoprázdnych zastávkach hromadnej dopravy, predovšetkým v skorých ranných alebo neskorých večerných hodinách.
 • Keď' cestujete autobusom, vlakom alebo mestskou hromadnou dopravou, sadnite si blízko vodiča. Je­ho blízkosť čiže prípadného lupiča od zlého úmyslu odradiť alebo vám v prípade obťažovania čí napadnutia vodič rýchlejšie pomôže.

                       

   

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

POLÍCIA

158

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

MESTSKÁ POLÍCIA

159

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

150

BLÍZKA OSOBA

 

MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO