Navigácia

Výber jazyka

Obsah

                                                                               Ako sa chrániť pred zlodejmi

                                                            jeseň

 

 • Vyhýbajte sa tmavým neupraveným a neosvetle­ným miestam, odľahlým uličkám.
 •  Venujte veľkú pozornosť svojej taške, kabelke, zvlášť vo verejných dopravných prostriedkoch, nákupných centrách a trhoviskách.
 • Nenechávajte peňaženku a doklady navrchu ka­belky.
 • Kabelku alebo tašku nenechávajte v obchodoch na policiach ani v nákupných vozíkoch.
 • Nikdy ju neodkladajte s odevom, napr. v čakárni u lekára, na úradoch či v reštauráciách.
 • Pamätajte si, že veľký obnos nepatrí do peňa­ženky počas bežného nákupu.
 • Na platenie využívajte platobné karty.
 • Identifikačné číslo platobných kariet ( PIN kód ) si nikdy nezapisujte na platobnú kartu, ani ho ne­noste spolu s kartou na jednom mieste.
 • Nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platob­né karty, ktoré nebudete potrebovať.
 • Peniaze a osobné doklady noste oddelene.
 • Pri výbere peňazí z bankomatu si strážte svoje súkromie, dávajte pozor, či vás niekto nesleduje príliš zblízka. Na ulici odporúčame vyberať peniaze za asistencie niekoho, koho poznáte a dôverujete mu. Vyberanie peňazí z bankoma­tov vo vnútri bánk či sporiteľní je spoľahlivejšie.
 • Nikdy sa nechváľte svojimi úsporami ani cennos­ťami, nepožičiavajte cudzím l'ud'om peniaze.

 

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

POLÍCIA

158

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

MESTSKÁ POLÍCIA

159

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

150

BLÍZKA OSOBA

 

MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO