Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Aktuálne oznamy:

 

3. 9. 2015

Takí sme - Ilyenek vagyunk - This is us

Aktuálne oznamyZobraziť viac

24. 8. 2015

Jazykový kurz základov maďarčiny pre dospelých so slovenským materinským jazykom v Leviciach

Aktuálne oznamyZobraziť viac

3. 8. 2015

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Aktuálne oznamyZobraziť viac

3. 8. 2015

Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

Aktuálne oznamyZobraziť viac

31. 7. - 30. 11. 2015

Výzva - Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy ...

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 7. 2015

Zvoz triedeného odpadu 8/2015

Aktuálne oznamyZobraziť viac

20. 7. 2015

História obce vo fotkách

Aktuálne oznamyZobraziť viac

3. 7. 2015

Zber papiera

Aktuálne oznamyZobraziť viac

27. 6. 2015

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Aktuálne oznamyZobraziť viac

24. 6. 2015

Letný tábor pre deti

Aktuálne oznamyZobraziť viac