Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Tekovské Lužany!

 

16.01.2019

Výzva č.1/2019/NSK/DRP na poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK je otvorená do 11.02.2019

Dolnohronské rozvojové partnerstvo vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre obce, neziskové organizácie a podnikateľov na území regiónu.

Detail

15.01.2019

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva LEVELED

3.februára 2019 o 15:00 v kultúrnom dome v Tekovských Lužanoch Pozvánka sa nachádza v ozname

Detail

15.01.2019

Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Detail

04.01.2019

Novoročný beh obce 2019

Srdečne Vás pozývame na novoročný beh obce, ktorý sa uskutoční dňa 12.1.2019 so začiatkom o 9:30 hod. Miesto štartu: parkovisko pri zdravotníckom centre

Detail

02.01.2019

Dotácia na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Nitriansky samosprávny kraj poskytuje dotácie na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Detail

26.10.2018

Posilnenie družobného vzťahu s Kondorošom

Posilnenie družobného vzťahu s Kondorošom

V rámci projektu "70 rokov po výmene obyvateľstva" realizovaného s finančnou podporou Európskej komisie

Detail

26.10.2018

70 rokov po výmene obyvateľstva"

70 rokov po výmene obyvateľstva"

Obecné slávnosti v znamení projektu "70 rokov po výmene obyvateľstva" financovaného Európskou komisiou

Detail

13.07.2018

70 rokov po výmene obyvateľstva

70 rokov po výmene obyvateľstva

Projekt medzinárodnej spolupráce financovaný Európskou komisiou v rámci programu Európa pre občanov

Detail

20.10.2017

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail