Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Tekovské Lužany!

 

 

12.11.2018

Výsledky volieb 2018

Komunálne voľby 2018

Detail

07.11.2018

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci výrubu a orezu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci výrubu a orezu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Detail

31.10.2018

Zber TKO

Zber TKO 1.11.2018

Detail

31.10.2018

Organový koncert

Organový koncert 4.11.2018 o 16.00hod

Detail

29.10.2018

Komunálne voľby 2018

Oznam

Detail

20.11.2018 - 21.12.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

02.08.2018 - 30.12.2018

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

26.10.2018

Posilnenie družobného vzťahu s Kondorošom

Posilnenie družobného vzťahu s Kondorošom

V rámci projektu "70 rokov po výmene obyvateľstva" realizovaného s finančnou podporou Európskej komisie

Detail

26.10.2018

70 rokov po výmene obyvateľstva"

70 rokov po výmene obyvateľstva"

Obecné slávnosti v znamení projektu "70 rokov po výmene obyvateľstva" financovaného Európskou komisiou

Detail

13.07.2018

70 rokov po výmene obyvateľstva

70 rokov po výmene obyvateľstva

Projekt medzinárodnej spolupráce financovaný Európskou komisiou v rámci programu Európa pre občanov

Detail

20.10.2017

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail