Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Tekovské Lužany!

 

 

Správy

10.01.2018

Oznámenie PPA o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017 - Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 Výzvu č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Detail

10.01.2018

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje VÝZVU na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018.

Detail

10.01.2018

Voľné pracovné miesta v Telekome

Spoločnosť Telekom hľadá technikov na území celého Slovenska.

Detail

03.01.2018

Novoročný beh obce 2018

Obec Tekovské Lužany Vás srdečne pozýva na novoročný beh obce dňa 06.01.2018 so začiatkom od 9:30 hod.

Detail

03.12.2017

Adventná zbierka hračiek na námestí

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku organizuje veľkú zbierku hračiek pre matky a deti v domovoch matiek a detských domovoch.

Detail

28.11.2017

Cestovné poriadky

Prehľad cestovných poriadkov platných od 10.12.2017

Detail

13.11.2017

Výmena tabliet jodidu draselného

Okresný úrad Levice, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia informuje občanov s trvalým pobytom na území obce Tekovské Lužany, že Obec Tekovské Lužany zahájila výmenu tabliet jodidu draselného. Tablety je možné vymeniť na obecnom úrade.

Detail

07.11.2017

Ako sme volili v Tekovských Lužanoch VUC 2017

Sumár volebných výsledkov za všetky okrsky

Detail

06.11.2017

Volebné výsledky 2017

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Detail

03.11.2017

Voľné pracovné miesto

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Detail

20.10.2017

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

15.12.2015

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Detail

15.12.2015

Rekonštrukcia obecného úradu

Rekonštrukcia obecného úradu

Detail