Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Tekovské Lužany!

 

 

Správy

20.03.2018

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2018

Stolnotenisový klub Tekovské Lužany organizuje dňa 31.3.2018 Veľkonočný stolnotenisový turnaj.

Detail

08.03.2018

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.3. a 27.3.2018

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.03.2018 a 27.03.2018

Detail

06.02.2018

Výzva na podávanie projektových zámerov pre rok 2018

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo vyhlasuje dňa 6.2.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom zaradenia týchto zámerov do žiadosti OZ DRP o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018

Detail

29.01.2018

Výtvarné kreácie pre seniorov

dňa 14.2.2018 od 13.00 hod- 15.00hod. v Komunitnom centre Tekovské Lužany

Detail

29.01.2018

2.ročník šachového turnaja

Obecný úrad Plavé Vozokany, v spolupráci s obcami Čaka, Málaš a Tekovské Lužany usporiadajú 2. ročník šachového turnaja O majstra mikroregiónu Laurentius

Detail

23.01.2018

Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti LEVELED

Vedenie pozemkového spoločenstva LEVELED Tekovské Lužany oznamuje svojim členom, že riadne valné zhromaždenie sa uskutočňuje dňa 11. februára 2018 od 15.00 hod. v kultúrnom dome v Tekovských Lužanoch.

Detail

10.01.2018

Oznámenie PPA o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017 - Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 Výzvu č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Detail

10.01.2018

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje VÝZVU na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2018.

Detail

10.01.2018

Voľné pracovné miesta v Telekome

Spoločnosť Telekom hľadá technikov na území celého Slovenska.

Detail

03.01.2018

Novoročný beh obce 2018

Obec Tekovské Lužany Vás srdečne pozýva na novoročný beh obce dňa 06.01.2018 so začiatkom od 9:30 hod.

Detail

20.10.2017

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

15.12.2015

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Detail

15.12.2015

Rekonštrukcia obecného úradu

Rekonštrukcia obecného úradu

Rekonštrukcia obecného úradu

Detail