Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

 

Aktuálne oznamy:

 

4. 3. 2015

"Všetko o ženách"

Miestne kultúrne stredisko Vás pozýva na divadelné predstavenie, komédiu od chorvátskeho dramatika M. Gavrana " Všetko o ženách" .

Aktuálne oznamyZobraziť viac

4. 3. 2015

ochutnávky vín

Združenie vinohradníkov "Zlatý strapec " Farná Vás pozýva na medzinárodnú ochutnávku vín do Farnej dňa 28. marca 2015 so začiatkom o 16,00 v kultúrnom dome vo Farnej.

Aktuálne oznamyZobraziť viac

4. 3. 2015

zmena prevádzkových hodín obecnej knižnice

S účinnosťou od 2. marca 2015 sa menia hodiny pre verejnosť v obecnej knižnici: Hodiny pre verejnosť Deň Od Do Pondelok 08:00 12:00 Utorok 08:00 12:00 Streda 12:00 16:00 Štvrtok 8:00 12:00 Piatok ...

Aktuálne oznamyZobraziť viac

3. 3. 2015

Oddelenie miestnych daní OcÚ vyzýva

Oddelenie miestnych daní a poplatkov obecného úradu v Tekovských Lužanoch zverejňuje aktuálny Zoznam neplatičov miestnych daní a zároveň vyzýva tých občanov a tie subjekty, ktoré majú nedoplatky na  ...

Aktuálne oznamyZobraziť viac

23. 2. 2015

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce v zmysle § 3 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch a § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva 3.

Aktuálne oznamyZobraziť viac

20. 2. - 8. 3. 2015

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, z dôvodu, že nie je známy pobyt adresáta, resp. z overenej adresy sa korešpondencia vracia s poznámkou "adresát neznámy", doručuje písomnosť ...

Úradná tabuľaZobraziť viac

18. 2. - 6. 3. 2015

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, z dôvodu, že nie je známy pobyt adresáta, resp. z overenej adresy sa koreľpondencia vracia s pozn.

Úradná tabuľaZobraziť viac

11. 2. 2015

Nová etnografická zbierka z minulosti Tekovských Lužian

Dňa 8.02.2015 bola na výročnej schôdze miestneho Csemadoku predstavená nová kniha autorky Enikő Kicsindiovej s názvom: „Szokás-e még… - Fejezetek Nagysalló néprajzához” .

Aktuálne oznamyZobraziť viac