Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálne stránky obce Tekovské Lužany

Tekovské Lužany

 

 

Prajeme Vám príjemné Veľkonočné sviatky!

 

ostern

 

 

 


 

Aktuálne oznamy

Srdečne Vás pozývame na 26. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2014 (pondelok) so začiatkom o 17,00 hod. v kultúrnom dome Mladosť, Topoľská č. 1.

...

 

Internetový portál Bandurka.sk ponúka možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov! www.bandurka.sk

...

 

Spoločnosť MIKONA Plus, s.r.o. Vám touto cestou oznamuje termíny zvozu separovaného odpadu v mesiaci máj 2014.

...

 

Stolnotenisový klub Tekovské Lužany Vás touto cestou srdečne pozýva na Veľkonočný stolnotenisový turnaj, ktorý bude dňa 19.04.2014 so začiatkom o 8.00 hod. v priestoroch klubu.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

...

 

Obec Tekovské Lužany podľa § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa zákona navrhovateľa:

EKOMONT GROUP, s.r.o., Poštová 87, 935 41 Tekovské Lužany    k navrhovanej činnosti:

Zariadenie na zber, prepravu, spracovanie, zhodnocovanie, dekontamináciu resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov – Tekovské Lužany.

Bližšie informácie nájdete v ozname.

...

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje, že v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU.

Podrobnosti nájdete v priloženom ozname.

...

 

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo vyhlásilo grantový program "Slnko, seno...Dolné Pohronie" na podporu projektov miestnych neziskových organizácií a malých podnikateľov.

Trvanie výzvy: 02.05.2014

Všetky podrobnosti ohľadom podmienok podávania žiadostí o dotáciu, formulár žiadosti a jej prílohy nájdete v prílohe tohto oznamu.

 

...

 

Prečítajte si upozornenia Hasičského a záchranného zboru ohľadom vypaľovania porastov v jarnom a letnom období.

...

 

Spoločnosť MIKONA Plus, s.r.o.  Vám touto cestou oznamuje termíny zvozu komunálneho odpadu v druhom štvrťroku v našej obci.

...

 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov OcÚ v Tekovských Lužanoch vyzýva občanov našej obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú podlžnosti na miestnych daniach a poplatkoch voči obci Tekovské Lužany, aby si svoje dlhy vyrovnali. Zoznam dlžníkov tvorí prílohu tohto oznámenia.

    Ďalšie výzvy, oznamy a informácie oddelenia Miestnych daní a poplatkov týkajúce sa nájomného za hrobové miesta, zberu TKO, nadobudnutia nehnuteľností, dane z nehnuteľností a za psa nájdete aj v sekcii Obecný úrad, časť Miestne dane a poplatky.

...

 

webygroup

Zberný dvor Tekovské Lužany

Certifikované ubytovanie na vidieku

dnes je: 18.4.2014

meniny má: Valér


1831156

Úvodná stránka