Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Tekovské Lužany!

 

 

08.10.2018

Informácia pre potenciálneho žiadateľa dotácie na podporu kultúry

Informácie NSK ohľadom elektronického podávania žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a športu

Detail

27.09.2018

Služba včasnej intervencie

V Nitrianskom samosprávnom kraji vznikol nový druh sociálnej služby - služba včasnej intervencie.

Detail

21.09.2018

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia Nitra

Detail

17.09.2018

Program obnovy dediny - dotácia na rok 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny.

Detail

02.08.2018 - 30.12.2018

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

13.07.2018

70 rokov po výmene obyvateľstva

70 rokov po výmene obyvateľstva

Projekt medzinárodnej spolupráce financovaný Európskou komisiou v rámci programu Európa pre občanov

Detail

20.10.2017

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

15.12.2015

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Detail