Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

 

Aktuálne oznamy:

 

26. 1. - 26. 2. 2015

Oznámenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ...

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 1. 2015

Pozvánka Občianskeho združenia Slovenský cesnak

Občianske združenie Slovenský cesnak pozýva pestovateľov, spracovateľov a distribútorov slovenského cesnaku na celoslovenskú konferenciu na tému "Budúcnosť pestovania cesnaku na Slovensku v systéme ...

Aktuálne oznamyZobraziť viac

22. 1. - 7. 2. 2015

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vo forme verejnej vyhlášky zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre: Jozef Uhrík (1952) oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Úradná tabuľaZobraziť viac

22. 1. - 7. 2. 2015

Oznámenie o dražbe

Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb.

Úradná tabuľaZobraziť viac

20. 1. - 5. 2. 2015

Oznámenie strategickom dokumente

Obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 12.

Úradná tabuľaZobraziť viac

15. 1. 2015

Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

PPA uverejnila Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z.z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémemi oddelených priamych platieb.

Aktuálne oznamyZobraziť viac

13. 1. 2015

Ponuka poradenského centra pre dospelých v Leviciach

Poradenské centrum pre dospelých v Leviciach ponúka bezplatné vzdelávacie kurzy pre dospelých zamestnaných ľudí, ktoré umožňujú rozšíriť si kvalifikáciu a lepšie sa uplatniť na trhu práce informačný ...

Aktuálne oznamyZobraziť viac