Navigácia

Výber jazyka

Obsah

09.02.2017

Obecný úrad Tekovské Lužany vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka

Obecný úrad Tekovské Lužany vyhlasuje výberové konanie na - jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Detail Aktuálne oznamy

26.01.2017

Oznámenie PPA pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA. V podmienkach Slovenskej republiky tieto funkcie plní softvérová aplikácia GSAA prevádzkovaná NPPC-VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/.

Detail Aktuálne oznamy

01.12.2016

Odpočet vodomerov

Odpočet vodomerov

Detail Aktuálne oznamy

22.11.2016

Cestovné poriadky OJ Levice a OJ Štúrovo platné od 11.12.2016

Cestovné poriadky spoločnosti ARRIVA, a.s., OJ Levice a OJ Štúrovo platné od 11.12.2016

Detail Aktuálne oznamy

15.11.2016

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Detail Aktuálne oznamy

14.04.2016

Ochrana lesov

-

Detail Aktuálne oznamy