Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Tekovské Lužany!

 

 

Správy

05.06.2018

52. Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach

V dňoch 8 - 10. júna 2018 sa uskutoční 52. Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach.

Detail

05.06.2018

Splatnosť poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu

Splatnosť poplatku za TKO na II.štvrťrok

Detail

29.05.2018

Brigáda pri Ľudovom dome v rámci akcie Most Lásky

Pozývame Vás na dobročinnú brigádu pri Ľudovom dome v Tekovských Lužanoch dňa 2. júna 2018 o 9 hodine

Detail

29.05.2018

Zverejnenie Výzvy č. 32/PRV/2018 pre podopatrenie 16.4

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 32/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 16 – Spolupráca Podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

Detail

29.05.2018

Zverejnenie Výzvy č. 29/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 Výzvu č. 29/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Zameranie: Využívanie OZE, biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy

Detail

15.05.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Detail

14.05.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vyhlasuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Detail

11.05.2018

Výstavba kanalizácie - oznam

Čiastočná uzávierka ciest na uliciach Dukelská a Hronská

Detail

09.05.2018

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tekovské Lužany na roky 2018 – 2023

Prosba o spoluprácu počas prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2023

Detail

09.05.2018

Dopravné obmedzenie počas výstavby kanalizácie

V našej obci sa zahájila výstavba kanalizácie

Detail

20.10.2017

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

08.08.2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Hry bez hraníc 2016

Detail

15.12.2015

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Detail

15.12.2015

Rekonštrukcia obecného úradu

Rekonštrukcia obecného úradu

Rekonštrukcia obecného úradu

Detail